Zuriel

Strážný anděl měsíce září a znamení Vah

Mně náleží ryzí žlutá energie, která plní váhy vašeho života až po okraj láskou, napomáhá rovnováze a vede vaše rozhodování k nejvyššímu cíli.

Jak naznačuje mé hvězdné znamení, podporuji vaši přímočarost, rovnováhu a přizpůsobivost, neboť takové jsou vlastnosti vnitřní sily. Musím vás ale upozornit, že i tato síla vás může někdy svazovat, pokud se potřebujete osvobodit ze starých vzorců chování a toužíte, aby do vašeho života vstoupilo něco nového. Nebojte se změny, neboť celý život je cesta směřující ke zralosti.

V této chvíli před sebou máte nějaké rozhodnutí a já vás vybízím, abyste zanechali pochybností a rozhodli se. Připomínám vám, že můžete propást novou významnou příležitost, budete-li s rozhodováním otálet příliš dlouho, budete-li si zas a znovu rozmýšlet změny, které ovlivní váš život. Vzývejte mě, abych naplnil vaše oči svou láskyplnou zlatou energií, takže vám toto světlo pomůže jasněji spatřit důsledky svého rozhodnutí. Na jednu misku umístěte všechna pro a proti tohoto rozhodnutí, jelikož ovlivni buď vaši práci, nebo osobní život /bude se týkat vztahů k práci nebo i místa bydliště/. Na druhou misku položte svůj současný život, tj. zda jste, nebo nejste ve své současné situaci šťastní a zda v hloubi duše chcete provést tyto změny. Protože toto rozhodnuti bude mít velké následky do budoucna, přidejte nyní k rovnováze lásku a pak pozorujte výsledek rozumem, očima a srdcem. Pokud si mě přivoláte na pomoc a požádáte, aby vaše rozhodnutí sloužilo k vašemu nejvyššímu dobru, povedu vaši volbu ve jménu lásky a světla.

« Zuphlas