Zrušit a smazat

Užívejte pouze pozitivní slova a myšlenky, protože se velmi rychle zhmotňují v realitě. Požádejte anděly, aby zrušili účinky vašeho minulého negativního myšlení.

Stěžovali jste si v poslední době nebo jste se něčeho obávali? Považujete se za oběť vnějších okolností nebo lidí? Tato karta naznačuje, že jste k popisu sama sebe a situací, které jste prožili, používali negativní afirmace. Andělé vás žádají, abyste si dávali větší pozor na to, co říkáte, jak myslíte nebo co o sobě píšete. Slova, která jste používali v minulosti, vás zablokovala. Naštěstí se však tato bariéra odstraní ve chvíli, kdy zvolíte slova pozitivní.

Možná že kofein, nikotin, cukr nebo jiné stimulanty rozpoutaly ve vaší mysli bouři obav. Andělé vám mohou pomoci touhu po stimulantech zredukovat nebo zcela odstranit. To zklidní a očistí vaši mysl, takže můžete při hovoru vědomě vybírat slova, která budou popisovat vaše touhy, a nikoli vaše obavy.

JAK POSTUPOVAT

Pokud se přistihnete při vyslovení negativních slov /dokonce i z legrace/, přestaňte mluvit a očistěte se tak, že si otřepete ruce podobně jako po jejich umytí, abyste tak od sebe negativní energii svých slov odmrštili. Poté řekněte „Ruším a mažu", abyste účinek svých negativních tvrzení anulovali. To vše má podobný účinek jako zmáčknutí tlačítek alt, ctrl a delete na vašem počítači, kterým restartuje systém. Vyslovením slov „Ruším a mažu" dáte vesmíru vědět o svém pozitivním a čistém pohledu. Tím zajistíte, aby se žádné předchozí negativní afirmace neprojevily v realitě; namísto toho budou nahrazeny vašimi novými, vysoce pozitivními záměry.

« Zpěv a tanec Zvíře síly »