Zpěv a tanec

Vyjádřete se a probuďte své duchovní smysly skrze kouzelnou moc hudby a pohybu.

Andělé vám tuto kartu poslali, protože vidí vaši potřebu tvůrčího projevu. Je také nutné uvést do rovnováhy vaši práci se zábavou. Zpěv a tanec jsou mocným prostředkem k uvolnění tvůrčího potenciálu a poskytují dokonalý pocit svobodného sebevyjádření. Uvědomíte si díky nim své skryté vlohy a zvýšíte svou sebedůvěru. Protože vyjádření se pomocí hudby je pro vaši duši prostředkem, jak se spojit s fyzickou sférou, pocítíte ve svém nitru také intenzivněji svůj božský původ. Mnoho žen odhalilo svou vnitřní bohyni právě díky umělecké formě tance, jako třeba tance břišního nebo tance hula-hula.

JAK POSTUPOVAT

Zhasněte v místnosti, kde nebudete rušeni a pusťte si svou oblíbenou hudbu. Kolébejte se v jejím rytmu tak, jak to cítí vaše tělo, bez jakéhokoli omezení. Nechte se svým tělem vést, další pohyb neplánujte ani o něm nepřemýšlejte. Zpívejte s interpretem a oddávejte se tanci s pocitem svobodného sebevyjádření.

« Zbavte se strachu Zrušit a smazat »