Zrušení kletby a vytahování ostrých předmětů

Tuto metodu můžete uplatnit buď na sobě, nebo někom jiném. Ujistěte se, že záda se ničeho nedotýkají, ani opěradla židle. Před­kloňte se, nebo si lehněte na bok či na břicho.  

Vyzvěte archanděla Rafaela a Michaela o asistenci a pak zhlu­boka nadechujte a vydechujte. Někdy lidé, jsou-li rozzlobení na se­be nebo někoho jiného, vysílají energii zlosti, která může ztuhnout do podoby útvaru, který se pevně usadí uvnitř vašeho těla. Občas taky sami sebe nebo někoho jiného proklejeme, ať už vědomě ne­bo nevědomě.

Buďte ochotni uvolnit a nechat odejít jakoukoli zlostnou ener­gii ze svého těla. Vytáhněte ze svých zad nebo jiných částí těla všech­ny dýky, šípy, meče či jiné ostré hroty a předměty vyvolávající bo­lest. Přitom, jak se tyto ostré předměty uvolňují z vašeho těla, budete možná překvapeni zjištěním, kdo vám je poslal. Dobrovolně pošle­te těmto lidem své hluboké odpuštění, jež vám umožní postupovat dále v léčbě. Pokračujte v odstraňování předmětů z těla a zcela se jich zbavte. Všechny kletby, mající původ v jakémkoli čase, jsou nyní zlomeny.

Rafael vás nyní přikryje tekutým, zeleným léčivým gelem, kte­rý okamžitě hojí jakékoli předchozí řezné či bodné rány. Zatímco probíhá léčba, archanděl Michael vás zahalí do ochranného pláště z purpurové pryže, který zajišťuje, že jakékoli další útoky se od vás odrazí. Přemění se v lásku a vrací se k tomu, kdo je poslal, aby byl i tento člověk vyléčen.

Nyní jste dokonale očištění a chránění. Poděkujte Rafaelovi a Michaelovi za své uzdravení.

« Odsávání s archandělem MichaelemZbavování se entity a ducha poutaného k zemi »