Odsávání s archandělem Michaelem

Za pomoci této me­tody, která má nesporně léčivý účinek spolu s archandělem Michaelem, odsáváte nižší energie, jako jsou psychické usazeniny, energie strachu a entity.

Tuto techniku můžete využít pro spirituální léčení sebe sama, nebo kohokoli jiného, kdo vám k tomu dá svolení /v duchu se spoj­te s vyšším já onoho člověka a požádejte o ně/. Tato metoda je ob­zvlášť účinná pro zklidnění hyperaktivity, zmírnění agresivního cho­vání, snížení návykových nutkání a vyvážení výkyvů nálad.

Myslete na člověka, kterého chcete touto metodou očistit /se­be nebo někoho jiného/. V duchu požádejte archanděla Michaela, aby se k vám ve vašem úsilí připojil, spolu s družinou andělů mi­losrdenství. Všimněte si, že Michael s sebou nese vakuový vysavač. Zvolte nastavení rychlosti odsávání na pomalé, střední, rychlé, ne­bo extra rychlé otáčky. Ve spolupráci s Michaelem strčte odsávací trubici hlavou, skrze korunní čakru, do hlavy onoho člověka. Ve­vnitř jí očistěte od veškerých usazenin, obzvláštní pozor dávejte na jakékoli temné plochy, které pečlivě vysajte. Věnujte pozornost ob­lasti okolo čelisti a mozku.

Pokračujte směrem dolů do krku a pak trubici posuňte do hrudního koše. Opět si všímejte všech tmavých ploch a dbejte na to, aby z nich Michael vakuovou trubicí odsál všechny nižší energie. Po­kud zpozorujete jakékoli červené plošky, které poukazují na fyzic­kou bolest, vyšlete do onoho místa láskyplnou energii ze svého srd­ce nebo rukou. Vyčistěte všechny orgány, včetně vaječníků u žen a prostaty u mužů.

Postupujte směrem dolů podél páteře a přes paže do prstů. Dbej­te na dokonalé očištění konečků prstů, kde se často skrývá temnota. Po vyčištění horní části přesuňte trubici do spodní části těla, do no­hou, kolenních čéšek, lýtek, kotníků, chodidel a prstů u nohou.

Jakmile je celé tělo perfektně vyčištěné, Michael přepne vysa­vač na zpětný chod. Z trubice teď začne proudit pastě podobné bí­lé světlo, třpytící se jako démantově bílý, těsnící materiál. Ten na­plní celé tělo a vyléčí a vybalancuje jakákoli místa zatížená bývalou úzkostí. Děkujeme archandělu Michaelovi a jeho družině milosrd­ných andělů za tuto léčbu.


Jak se účinně ochránit před vysáváním jinou osobou?

Máte pocit, že vám někdo ve vašem okolí bere energii a chtěli byste s tím něco udělat? Potom je tento návod určený právě vám.

Braní energie je velmi snadný proces, stačí, aby ve vás druhý člověk vyvolal strach, nebo jinou nepříjemnou emoci. Mnoho lidí také vysává energii pouhým objímáním, protože sami mají málo. Jiní se vás nemusí ani dotýkat, pouhý kontakt, rozhovor, nebo jejich blízkost stačí, abyste se najednou cítili unaveně, sklesne, mizerně.
/Pokud vám někdo bere energii, říká se mu "Energetický upír"/.

Pokud něco podobného prožíváte, nebojte se tento postup aplikovat. Není nebezpečný a druhému člověku rozhodně neublížíte. Pouze se chráníte. Tento návod také funguje, pokud máte strach, že na vás někdo působí magií, nebo nepříjemnými myšlenkami. Nemusí jít ani o energetické vysávání.

Jak se ochránit:

* Potřebujete růži. Růže je ve Vesmíru symbol ochrany. Není to květina lásky, jak si lidé myslí.
Růže, kterou potřebujete sehnat, musí mít bezpodmínečně rudou barvu, musí mít trny a musíte si ji sehnat vy sami. V květinářstvích trnité růže většinou nejsou, proto je ideální navštívit něčí zahrádku.
Růži vyfoťte, ideálně proti světlému, nebo bílému pozadí. Na fotografii vaší růže musí být vidět, že má trny.

* Sežeňte fotografii, na které bude obličej člověka, před kterým se chcete ochránit. Fotografii přeneste do počítače, abyste ji mohli vytisknout na papír. /Pokud nemáte, dotyčného si vyfoťte/.

* Potřebujete tiskárnu, abyste mohli rituál s růží provést. Pouze tento postup, pokud je dodržený správně a přesně, má ideální a trvalé účinky.
První vytiskněte na papír fotografii vašeho energetického upíra.
Potom vraťte papír zpět do tiskárny tak, abyste na zadní stranu toho samého papíru mohli vytisknout další obrázek a to růži.
Potom papír vraťte znovu do tiskárny a vytiskněte znovu obrázek růže na fotografii energetického upíra.
Čili: první tisknete na stranu A fotku člověka, potom tisknete na stranu B fotku růže a potom tisknete na stranu A fotku růže.
Je to proto, že první tisk určuje osobu, druhý tisk chrání zezadu a třetí tisk chrání zepředu. Pokud postup nedodržíte správně, nebude fungovat, proto se soustřeďte a pokud to pokazíte, tiskněte znovu.

* Vytisknuté dílo schovejte do nějakého obalu a založte tak, aby se nepoškodilo. Pamatujte, že tento papír je nyní vaše ochrana proti člověku, který je na něm zobrazený. Proto ho nepalte, ani neničte.
Vaši růžičku nevyhazujte. Dejte ji do vázy a sledujte ji každý den. Pokud jste tímto návodem odstínili temného mága, může růže zčernat. Pokud jste odstínili silného energetického upíra, podlehne růže velmi rychle skáze, protože přes ni projde léčba, ne pouze přes fotku.
Až růže ve váze zcela seschne, vezměte ji a květem dolů ji pověste na zeď, nebo na trám, aby dokonale vyschla. Až bude suchá na troud, smíte ji vyhodit.

Pamatujte, tento rituál můžete udělat jen vy sami na sebe, ne za někoho jiného.

* Co dál? V klidu žijte a oddechněte si. Pozorně sledujte, jak váš vysavatel na tuto energetickou ochranu zareaguje. Někdy se můžou znesvářené vztahy udobřit, někdy vás vysavatel může opustit, jindy zjistíte, že když je na vás zlý, vůbec to na vás nefunguje. Reakce bývají různé, následky po tomto rituálu jsou vždy LÉČBA a pomoc vašemu problému. Nebojte se ho použít na více lidí.

Tento rituál přetíná energetické nitky mezi vámi a druhým člověkem. Nitky, přes které přechází energie z vás směrem k němu.

« Éterické odsekávání poutZrušení kletby a vytahování ostrých předmětů »