Znamení shůry

Anděl Strážný

Nebesa vám žehnají a sesílají vám odpovědi na vaše modlitby prostřednictvím znamení ve fyzickém světě. Pozorně sledujte všechno, co opakovaně uslyšíte nebo uvidíte jedná se o odpovědi na vaše otázky.

Všímejte si všeho, co uslyšíte nebo uvidíte nejméně třikrát. Pokud vám například několik lidí doporučí tutéž knihu, film nebo kurz, je to znamení. Dávejte také pozor na zvláštní věci kolem sebe, například oblaka, která budou mít tvar andělských křídel, nebo skupinku letících motýlů. Všímejte si také toho, co pro vás má osobní význam, například budou-li hrát v rádiu nejoblíbenější písničku vašeho partnera nebo uvidíte-li květinu, kterou máte spojenou s určitou osobou nebo událostí, apod. Nebude se totiž jednat o pouhou náhodu. Platí tady ono staré známé: ,,Náhody se stávají pouze, pokud nemáme víru v Boha“. Důvěřujte znamením, kterých se vám dostane. Jsou naprosto skutečná a mají pro vás obrovský význam.

« Zdravá výživa Zvířata »