Zvířata

Svatý František z Assisi

Máte hluboký vztah ke zvířatům. Stejně jako Svatému Františkovi z Assisi, také vám zvířata instinktivně důvěřují. Cítí váš soucit a porozumění a vyhledávají vaší blízkost kvůli pomoci i přátelství. Máte vrozenou schopnost s nimi komunikovat a víte, co si myslí a cítí.

V určitém slova smyslu se cítíte lépe se zvířaty než s lidmi. Ideálním povoláním by pro vás bylo například hlídání domácích miláčků nebo jejich venčení či práce v psích kadeřnictvích, byli byste skvělými veterináři nebo byste se výborně uplatnili v oboru, kde je potřeba komunikace se zvířaty. Vaši zvířecí miláčkové, kteří vás už opustili, vám touto cestou posílají pozdravy z nebe. Chtějí, abyste věděli, že jsou spokojeni a šťastní.

František z Assisi je spojen se zvířaty a přírodou a je ochráncem všech zvířat. Legendy vyprávějí, že kázal v lesích a že lesní zvěř i ptactvo stanulo a naslouchalo mu.

Narodil se ve městě Assisi v Itálii v roce 1181. Vzdal se rodinného bohatství a stal se kazatelem. Na svých cestách získal následovníky, kteří později položili základy františkánského řádu. Mnoho času věnoval pomoci a uzdravování chudých, zvláště pak těch, co trpěli leprou. Jeho modlitba, která má velkou moc i sílu a která začíná slovy: ,,Pane, učiň mne nástrojem míru“, jej činí jedním z nejmilovanějších Svatých.

« Znamení shůry