Zlato, stříbro a rovnováha

Všichni v sobě máme mužskou i ženskou stránku osobnosti.

V tom jsme božským obrazem Stvořitele, který je dokonalou jednotou těchto dvou protikladných, a přesto integrovatelných aspektů. Dalo by se říci, že aspekt Boha otce je spojený se zlatem, Sluncem, Rafaelem a energií tepla, kdežto Bůh matka je spíše stříbrem, Měsícem, Gabrielem a chladnou energií. Vhodným podobenstvím, které vám umožní lépe pochopit polaritu mužské a ženské stránky osobnosti, je kříž se stejně dlouhými rameny. Horizontální a vertikální linie se sice navzájem liší, kříž je ale sjednocen ve svém středu, jenž odpovídá vašemu srdci.

Aktivní a pasivní rovnováha
Mužský neboli zlatý aspekt je tou částí vaší osobnosti, která ovládá levou polovinu mozku. Ta produkuje logické a analytické myšlení a usměrňuje vaše jednání. Lidé, kteří podnikají, pracují převážně levou polovinou mozku. Pokud se tato část mozku používá izolovaně, výsledek nebude vždycky uspokojivý.

Ženský neboli stříbrný aspekt osobnosti ovládá pravou polovinu mozku. Je vaší pasivní stránkou, jejíž city a myšlenky povstávají z hloubky a do vědomí jsou přiváděny intuicí.

V případě umělců a tvůrčích lidí pravá polovina mozku obvykle dominuje, a tak bývají méně pořádkumilovní a vnímají situace z jiného hlediska než jejich logicky uvažující přátelé. Rozhodnutí, která vycházejí pouze z této části mozku, také nemusí být vždy správná.

Teprve když vyvážíte a propojíte zlatý i stříbrný aspekt vaší osobnosti, začnete uvažovat a jednat správně. Vaše rozhodnuti budou směřovat k nejvyššímu dobru, protože je předchází intuitivní i analytický myšlenkový proces. Jedině ta rozhodnutí, která činí jedinec, jehož mužské i ženské stránky jsou v rovnováze, mohou směřovat k dlouhodobému štěstí.

Zlatí strážní andělé
Zlatí strážci vám pomáhají v situacích, v nichž pracuje levá /mužská/ polovina mozku. Například když musíte učinit rozhodnutí k nějakému činu fyzické povahy. Všichni andělé přinášejí bezpodmínečnou lásku - zlatí strážci podporuji vaši levou polovinu mozku láskou v podobě zlaté energie. Ta napomáhá logickým a systematickým myšlenkovým procesům, hodnocení situaci, zároveň vám přináší schopnosti činit citelné promyšlená rozhodnutí a následně přikročit ke správným činům. Současně vám pomůže zachovat si v těchto situacích klid a rovnováhu.

Stříbrní strážní andělé
Stříbrní strážci pomáhají v těch záležitostech, jimiž se zabývá vaše pravá /ženská/ polovina mozku. Zde musíte využívat intuitivní myšlení, zvažovat věci nejen hlavou, ale i srdcem, analyzovat v dané záležitosti své pocity a instinkty, ale stále přitom mít na mysli rovnováhu. To se týká i vaši duchovní cesty. Láskyplná stříbrná energie, kterou tito strážci přinášejí, vám umožni spatřit sebe i svůj život z jiného hlediska. Můžete třeba upustit od nějakého jednání a nechat situaci volný průběh, což často vede k velikému štěstí.

Klíč k rovnováze
Důležité je, aby byla rovnováha správná pro vás. Jen vyvážený vztah mezi zlatým a stříbrným aspektem vede ke správnému poměru mužského a ženského já, neboť na druhé straně rovnice je rovnováha mezi fyzickým a duchovním já. Když vás andělé svou láskou nasměrovali k dosažení rovnováhy zlata a stříbra v mysli i těle, budou vás dále nabádat také k rovnováze mezi zlatým a stříbrným aspektem i v duchu, aby byla vaše životní harmonie úplná.

Fyzická a duchovní rovnováha
Jakmile začnete pracovat se zlatými a stříbrnými strážnými anděly a dozvíte se o nich víc, najdete mnoho způsobů, jak těžit z jejich bezpodmínečné lásky a pomoci při vyvažování svého života.

Rovnováze zlatého a stříbrného aspektu také můžete rozumět tak, že zlatý aspekt pečuje o potřeby vašeho fyzického já a stříbrný podporuje váš duchovní růst. Když si znovu v mysli představíte rovnoramenný křiž, pak tuto myšlenku znázorňuje svislá čára směřující do středu - srdce. V tomto ohledu vás někteří strážci povedou tak, abyste si ujasnili své hodnoty a cíle týkající se materiálního světa, ale současně vám pomůžou postupovat přiměřeným tempem po duchovní cestě. Tento proces může být sice pomalý, ale i tak budete stále postupovat kupředu.

Anděl Shekinah například pomáhá najít milujícího životního partnera, který vás podpoří při duchovním hledání. Hermes Trismegistus zase učí cestě duchovní moudrosti, jež se liší od všech ostatních způsobů, jak ji dosáhnout, které andělé nabízejí. Mezi strážci jsou andělé, kteří chtějí zdůraznit význam duchovního růstu ve vašem současném životě a nabízejí různé možnosti, jak jej dosáhnout. Metatron vám například pomůže dospět k vlastni koruně a plně se otevřít duchovnu. Melchisadec zase nabízí klič k vnitřnímu míru. Pistis Sophia učí, že svou životní šablonu můžete změnit silou lásky. Tito tři velcí andělé nabízejí bezpodmínečnou a láskyplnou energii, která urychlí váš duchovní růst, pokud se k tomu rozhodnete. Jakmile přijmete jejich pomoc, barevné vibrace, jež dostáváte, zesílí a zjemni se. Až se propracujete zlatem, stříbrem a normálními duhovými barvami, shledáte, že pracujete se světlým stříbrem a světlým zlatem a také s pastelovými barvami spektra. V tomto okamžiku se možná střetnete s jemně perleťovými nebo opalizujícími barvami lásky a světla.

Jestliže přijmete vedeni andělských strážců, tak dosáhnete postupně rovnováhy mezi svým fyzickým a duchovním já a budete cítit jednotu a harmonii s veškerým životem. Nejdřív ale musíte projít dvěma stadii: Nejprve je třeba se uzdravit jako jedinec a pak tento stav s pomoci andělů využít i pro dobro těch, které máte rádi. V tomto bodě bude onen pomyslný rovnoramenný křiž, který znázorňuje vaši osobnost, dokonale vyvážený ve svých horizontálních i vertikálních liniích, přičemž jeho střed bude ve vašem srdci. V druhém stadiu budete pracovat z tohoto středu - srdce. Zachvátí vás touha sloužit dobru a harmonii veškerého života, neboť získáte schopnost předávat /přijímat a vysílat dál/ krystalický diamantový paprsek Seraphiela /jednota stříbra a zlata s diamantově bílou/.

« Váš strážný andělAchaiah »