Váš strážný anděl

S příchodem na tento svět získáváte strážného anděla, aby vám po celý život poskytoval láskyplnou podporu. Tento zvláštní anděl vám po dobu vašeho pozemského života pomáhá s vytyčením vhodných cílů a při pokusech o dosažení duchovní zralosti.

Pokud dokážete určit jméno svého strážného anděla, můžete jej díky tomu i přivolat. I když to bývá těžké, existuji způsoby, jak jeho jméno zjistit. Často ho lidé uslyší ve snu nebo při meditaci. Můžete také vysílat ke svému andělovi lásku a klást mu otázky. Pak vám možná jeho jméno vytane na mysli. Pokud na něj narazíte ještě dvakrát (třeba v rádiu, televizi nebo v novinách), jde skutečně o jméno vašeho strážného anděla. Trojka je totiž číslo Boží pravdy.

Strážní andělé jsou přidělení i hvězdám, živlům, zvířatům, stromům, barvám a vůbec všem konkrétním smyslovým věcem, kterým pomáhají hledat pravý cíl jejich existence. Zabývají se i obtížnými otázkami lidského života - řeší problémy, udržuji naději a tvořivost, vedou k sebezdokonalování. Všichni tito andělé přinesou s velkou radostí do života vašeho i vašich blízkých láskyplnou podporu. Můžete je také poprosit, aby pomohli věcem, které máte rádi. Přitom však stále mějte na mysli, že andělé usiluji jen o nejvyšší dobro.

Budeme se zde zabývat andělům, kterým se říká zlatí a stříbrní strážci. Každý z nich se snaží prospívat lidem v určité oblasti. Pokud jsou vaše úmysly čestné a prosíte z čistého srdce, které je naplněné láskou, můžete je přivolat pomoci jejich jména a získat od nich zlatou nebo stříbrnou energii.

« Jak pozvat anděly do svého životaZlato, stříbro a rovnováha »