Jak pozvat anděly do svého života

Andělé jsou poslové Stvořitele - slovo „anděl" pochází z řeckého angelos, jehož původní význam byl „posel" či „zvěstovatel". Můžeme je chápat jako energetické síly, které jsou prostředníkem mezi Stvořitelem a lidmi. Někteří jim dokonce přezdívají „dech Boží". Pro většinu z nás je snazší komunikovat s anděly, jež si umíme představit, než se samotným Stvořitelem. Andělé jsou tu proto, aby nás ve jménu Stvořitele vedli svým příkladem lásky bez předsudků a podmínek k vyšším cílům, které před námi stojí.

Všichni andělé stále dohlížejí na svět lidi. Nemohou se ale vměšovat, pokud nejsou o pomoc požádáni. Klíčem, který vám otevře cestu k andělům, je tedy vaše svobodná vůle, díky níž se můžete v kterémkoli okamžiku rozhodnout, jestli je poprosíte o pomoc, nebo ne. Požádáte-li o ni, neznamená to, že problém, který vás trápí, bude rázem vyřešen. Dostane se vám jen láskyplné útěchy, jež vás touto situací provede a ukáže vám, jak se z ní poučit. Pokud pozvete do svého života anděly, kteří mají za úkol dohlížet na všechno, co se v našem světě děje, pomohou vaší duši, aby obstála ve veškerých životních zvratech.

V životě nás všech se vyskytují období štěstí a smutku, radosti i žalu. V dobrých časech se budete radovat, zatímco zlé časy vás poznamenají. Moudrosti a duchovnímu růstu se ale naučíte jen diky rovnováze, již můžete získat z těchto leckdy strastiplných prožitků. Cílem života je dosaženi rovnováhy - mezi fyzickými a duchovními i mezi mužskými a ženskými aspekty vašeho já. Strážný anděl, který je vám přidělen v okamžiku vašeho narození, sice poskytuje obecnou pomoc a podporu, ale jen zlatí a stříbrní strážní andělé vám pomůžou s konkrétními problémy a integrací či harmonií všech stránek vašeho života.


Vzývání andělů srdcem

Vždy na základě vaší okamžité situace budete směřováni k určitým zlatým nebo stříbrným strážcům. Pokud je budete vzývat s prosbou, aby vám pomohli v konkrétním problému vašeho života, budete postupně schopni cítit jejich energetické paprsky čiré, bezpodmínečné lásky. Chce to sice trochu praxe, protože právě rozvíjíte svůj nový, šestý smysl, ale buďte prosím trpěliví - povede se to!
Pokaždé, když budete provádět toto vzývání ze srdce, naplněného láskou, vaše vlastní energetické vibrace nekonečně stoupnou. Blížíte se totiž k andělům. Postupně budete i vy vnímat jejich energetické paprsky, které jsou složeny ze světla a bezpodmínečné lásky.

Anděly můžete vzývat tak často, jak potřebujete, pokud jsou vaše úmysly čestné a vycházejí z milujícího srdce. Tuto úlohu jim určil Stvořitel. Mohou být na mnoha místech zároveň, takže se kvůli svým problémům nepovažujte za sobce! Naši základní filozofii můžeme vyjádřit ve třech jednoduchých zásadách:

* Prastará a posvátná jména andělů, jejichž vysloveni je už samo o sobě modlitbou, vytvářejí konkrétní zvukové vibrace.
* Trojka je posvátné číslo, skrze nějž se zjevují Boží pravdy /například svatá Trojice/.
* Pokud vaše prosba vychází z čistého srdce, andělé vždy zareagují.

Začněte tedy tím, že třikrát zavoláte anděla jménem. Pak ho požádejte o zlaté nebo stříbrné energetické vibrace. Nakonec uzavřete vzývání slovy: „Ve jménu lásky a světla," která zopakujte třikrát na znamení, že váš úmysl je počestný a vychází z milujícího srdce. Vzývání zlatého strážce Rafaela by mělo například znít takto:

„Rafaeli, Rafaeli, Rafaeli, prosím, přines mi svou zlatou energii. Ve jménu lásky a světla, ve jménu lásky a světla, ve jménu lásky a světla."

Když zavřete oči, snadněji zaznamenáte odpověď anděla, protože se tím zbavíte rušivých zrakových podnětů a můžete se tak lépe soustředit na to, co cítíte. Může to být elektrické mravenčení, teplo nebo dotek chladného vánku na dlaních, prstech /obvykle začíná na levé ruce/ či kolem srdce. Někdy je andělské znamení cítit na hlavě nebo po těle, odkud se přemísťuje do paží či nohou. Každý anděl vám dá trošičku jinou odpověď, takže se je podle nich postupně naučíte rozeznávat. Andělům vždy na oplátku vyšlete lásku a světlo jako poděkování za jejich zlatou nebo stříbrnou energii.

Jakmile se obeznámíte s anděly a oblastmi, kterým se věnují, můžete vzývat anděla, jehož pomoc potřebujete, a žádat ho o konkrétní pomoc v dané situaci. Budete žasnout, oč snáz budete snášet i ty nejobtížnější situace, jakmile získáte pocit, že máte láskyplnou podporu andělů. Když jsou ve vaší blízkosti andělé, nejste nikdy sami.

Váš strážný anděl »