Zázrak

Kristus

Kristus je v tuto chvíli s vámi a připravuje pro vás v situaci, na kterou se tážete, zázrak. Vysílá k vám i vašim blízkým Boží lásku a ochraňuje vás. Požádali jste o zázrak a vaše modlitby byly vyslyšeny. Přestaňte se zabývat tím, jakou podobu by podle vás měl zázrak mít. Stane se prostřednictvím Boží moudrostí, prostřednictvím Krista, a vstoupí přímo do vašeho života.

Ježíš vám dává pocítit moc svého Otce, aby vám pomohl udržet si víru a naději. Připomíná vám, že víra i hory přenáší a že díky víře je vše možné. Vzkazuje vám, že vy, stejně jako všichni lidé, si zasloužíte Boží lásku, pozornost a pomoc. Nemusíte být dokonalí, aby se vám dostalo Kristovy pomoci.

Buďte připraveni a přijměte pomoc, která k vám přijde v podobě nečekaného zázraku. A buďte si vědomi toho, že si tento dar Shůry zasloužíte. Nadto, že tento zázrak pomůže vám, také posílí víru ostatních.

« Závazek Zdravá výživa »