Závazek

Anděl Strážný

I když možná zakoušíte těžkosti nebo strach, tato karta je znamením od vašeho Anděla Strážného, abyste ve svém závazku vytrvali. Ctěte sliby, které dáte svým nejbližším, a dodržujte své slovo nejen vůči druhým, ale také vůči sobě. Pokud si nevíte kvůli nedostatku času rady se všemi svými úkoly a zodpovědnostmi, zavolejte na pomoc své Anděly.

Zdá se,že si děláte starosti kvůli rozhodnutí, se kterým si nevíte rady. Tato karta vás vyzývá, abyste pokračovali na cestě za svými sny a cíli. Pokračujte ve všem, co je pro vás důležité, a každý den se věnuje všemu, co si podle vás vaší péči zaslouží.

Nezapomínejte, že pánem vašeho rozvrhu jste jen vy a nikdo jiný. Máte právo odmítnout jakékoli požadavky, které vás rozptylují a nedovolují vám, abyste se věnovali svým závazkům. Andělé jsou připraveni vám pomoci, až se budete cítit přetížení. Stačí jen odevzdat všechny starosti Bohu. Buďte k sobě i vůči svým Andělům upřímní, až se budete zpovídat ze svých pocitů. Nezapomeňte jim odevzdat pocity viny či povinnosti, protože tyto emoce vás mohou zbavit té poslední kapky energie, a pak už opravdu nebudete schopni dostát svým závazkům.

Nebesa vás milují a váží si vás, a proto je v jejich nejvyšším zájmu, aby se dobře dařilo vám i vašim blízkým. Vaši Strážní Andělé vás obejmou svými sametovými milujícími křídly a pomohou vám k tomu, abyste cítili radost při plnění všech svých povinností.

« Zastav se Zázrak »