Zastav se

Anděl Strážný

Váš Anděl Strážný vás žádá, abyste se před tím, než podniknete další kroky, na chvíli zastavili. Během této přestávky se zamyslete nad svými upřímnými pocity a myšlenkami ve vztahu k dané záležitosti. Váš život se v poslední době ubíral takovou rychlostí, že jste téměř začali žít sny a plány někoho jiného. Proto se prosím zastavte a buďte k sobě naprosto otevřeni. Co chcete vy? Co je podle vás nejlépe v této situaci udělat?

Modlete se a požádejte Boha, aby vám odhalil svou vůli. Než zase vykročíte vpřed, měli byste být s dalším postupem spokojení, takže si položte tyto otázky a vyjasněte si své stanovisko! Možná se rozhodnete počkat, a nebo od celého projektu odstoupit. V tom případě budete po zmíněné přestávce k zamyšlení přesně vědět, proč jste tak učinili.

Tato karta vás vyzývá, abyste byli věrni sami sobě a Bohu. Nenechte se ovládat názory a soudy druhých, pokud jsou v rozporu s vašimi. Jakmile si vyjasníte své skutečné důvody a motivace, proč děláte, co děláte získáte velkou sílu. Protože pravda, láska a zodpovědnost jsou veličiny zaručující úspěch jakékoli činnosti.

« Vzdálit se Závazek »