Závislost

Odpouštím si a osvobozuji se.

Silná potřeba něčeho mimo mě je závislost. Mohu být závislý/á na drogách a alkoholu, na sexu a tabáku. Mohu být také závislý/á na obviňování nebo odsuzování lidí, na nemoci, dluhu, na obsazování se do role oběti, na skutečnosti, že jsem odmítán/a. Přesto se dokážu z těchto věcí vymanit. Jsem-li závislý/á, vzdávám se své moci ve prospěch nějaké věci nebo zvyku. Vždy si však mohu vzít svou moc zpět. Toto je okamžik, kdy si beru svou moc zpět! Rozhodl/a jsem se vytvořit si pozitivní zvyk poznání, že život je zde pro mě. Jsem ochotný/á odpustit si a jít dál. Mám věčného ducha, který je stále se mnou, a je tomu tak i právě teď. Uvolňuji se a při dýchání si pamatuji, že se osvobozuji od starých zvyků a praktikuji zvyky nové a pozitivní.

Nárokuji si moc a dostávám se mimo všechna omezení.

Louise L. Hay

« Příznivé přijímáníDospívající »