Dospívající

Svobodně komunikuji.

Je pro mě zcela bezpečné růst. Rád/a se učím, rostu a měním se. Uprostřed toho všeho pociťuji spolehlivou jistotu, vím, že změna je přirozenou součástí mého života. Moje osobnost je pružná a je pro mě snadné pohybovat se s proudem života. Moje vnitřní bytost je pevná, a proto jsem v každém svém zážitku v bezpečí. Když jsem byl/a malý/á, nevěděl/a jsem, co mi budoucí svět přinese. Teď jsem zahájil/a svou cestu do dospělosti a uvědomuji si, že zítřek je stejně neznámý a záhadný. Rozhodl/a jsem se věřit, že je pro mě bezpečné dospívat a přijímat odpovědnost za svůj život. Mým prvním činem dospělého je naučit se bezvýhradně se milovat, protože tak budu moci zvládnout všechno, co mi budoucnost přinese.

Život mě miluje a jsem v bezpečí.

Louise L. Hay

« ZávislostTvrzení »