Příznivé přijímání

Vazařuji souhlasné přijímání a uznávání

Jestliže chci být příznivě přijímán/a, jaký/á jsem, mu­sím být ochotný/á přijímat také druhé takové, jací jsou. Vždy si přejeme, aby nás naši rodiče ve všem uznávali, a přesto často nejsme ochotni přijímat je, jací jsou. Uznání a příznivé přijímání znamená dát sobě a druhým možnost existovat. Požadavky si mů­žeme stanovovat jen pro sebe. I tak bychom je mě­li považovat víc za pravidla než za požadavky. Čím víc můžeme praktikovat uznávání sebe samých, tím snadnější je zbavovat se zvyků, které nám už neslouží. Je pro nás snadné měnit se v atmosféře lásky.

Žiji ve světě lásky a příznivého přijímaní.

Louise L. Hay

« Náhodná meditaceZávislost »