Vina

Znamení: Beran/Panna - Mars/Merkur

Shrnutí tématu: neúmyslný čin, jednání z dobré vůle, projekce, vztah oběť - pachatel, vina a nevina.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Pachatel v tobě bojuje o svůj život, o svoji neposkvrněnost. Zoufale hledá důvody, proč musel konat tak, jak nakonec konal. V této chvíli nejsi schopen přiznat se ke svému činu a vyslovit nahlas osvobozující vetu: „Byl jsem to já!". Pevné pouto pachatele a oběti se ovinulo kolem tvého srdce jako těsná smyčka. Nedovoluje ti dýchat, nedává ti dostatek prostoru a obírá tě o svobodu.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Vině se v žádném případu nevyhneš. Ať se na svojí cestě rozhodneš pro kteroukoliv variantu, může to být rozhodování o čemkoliv, budeš muset někoho ranit. Není žádného odpuštění a žádné možnosti, jak se z toho dostat nevinný, s čistým štítem a bez poskvrny. Pomoci ti může jediné: přiznání!

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

„Proč se tolik vyptáváš, lidstvo je řízeno neměnným osudem!" Tato slova delfského orákula jsou napsána na zdech chrámu stojícího v cíli tvé cesty. Pochopil jsi a akceptoval, že otázka viny či neviny je součástí tvého lidského bytí. Stav mimo vinu a neposkvrněnost existoval jen v pradávných rajských časech před vyhnáním člověka z Edenu, před poznáním dobra a zla, když pachatel a oběť ještě nebyli rozděleni, když byli jedno.

« PranýřHádka »