Pranýř

Znamení: Beran/Blíženci - Mars/Merkur

Shrnutí tématu: pomluvy, pomlouvání, verbální destrukce, šťouravost, rýpání, bědování, reptání, hanobení, osočování, hrubá urážka na cti, ostrý jazyk.  

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Buďto právě rozšiřuješ nehoráznou pomluvu, anebo ses stal ty sám obětí urážky na cti. Ve svém nejpodstatnějším významu není mezi těmito dvěma možnostmi - ať už jsi pachatel, nebo oběť - žádný rozdíl. V obou případech je zřejmé, že jsi otevřený pomluvám i pletichám a smysl všeho ti ještě uniká. Jsi- li obětí, připadáš si přirozeně přece jen „čistší". Navzdory tomu však nejsi stále schopen pochopit, nakolik až se tě to všechno týká. Ať už je to, jak chce, ani jako osočovatel, ani jako oběť pomlouvání si nepřipouštíš, že bys něčeho podobného byl schopen sám, a nevěříš, že bys mohl být do podobných záležitostí zapleten. To je však velký omyl!

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Na své cestě nebudeš ušetřen potupy pranýřování. Tvoje skutky budou zveřejněny a udělal bys nejlépe, kdyby ses na toto zveřejnění připravil, či dokonce na něm spolupracoval i když ti to bude připadat příliš obtížné. Jinak tě to zastihne zcela nepřipraveného, což nikdy nebývá příjemné. Nejjednodušší je zveřejnit všechno sám. Říká se tomu „vyjít s barvou ven".

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Pochopil jsi, že to, co jsi držel v tajnosti, vyšlo najevo proto, abys byl nucen zaujmout k tomu stanovisko. Být vystaven na pranýři znamená přiznat se ke svým temným stránkám, obzvláště ke své agresivitě a přijmout je. A dokázat je teď pozorovat z nejvhodnější vzdálenosti tak, jak se jeví zvenčí.

« ErosVina »