Velmi brzy

K tomu, o co žádáš, dojde velmi brzy a za šťastných okolností.

Tato karta vám říká, že se vaše modlitby velmi brzy vyplní. Není potřeba s ničím spěchat a ukvapovat se a rozhodně není důvod k obavám. Obavy mohou vyplnění vašich přání jen oddálit.

Vaše přání se naplňují v rámci takzvaného „Božského načasování". To znamená, že se uskutečňují přesně v době, která je pro všechny zúčastněné ideální. Všechny kamínky mozaiky zapadají přesně na svá místa. Výsledky vás velmi potěší!

Tato karta vás žádá, abyste nepřestávali věřit a nevzdávali se naděje. Při čekání vložte svou energii do pozitivních činů, které napomohou vašim modlitbám. Když například ucítíte silné nutkání něco udělat, třeba si přečíst nějakou knihu, zapsat se do kurzu, nebo něco napsat, je důležité to udělat.

Svou silnou vírou, pozitivními myšlenkami a ochotou pracovat na uskutečnění vašich snů si sami vytváříte své štěstí.

« VděčnostVěř si! »