Večerní meditace

V této chvíli plné klidu, kdy máte čas pečovat sami o sebe, soustřeďte svůj dech a své myšlenky na to, abyste se oprostili a očistili od událostí dne a připravili se na ničím nerušený spánek. Čas oddechu a uvolnění si zasloužíte. Vaše mysl nyní vyhoví vaší vůli a zaměří se na léčivou energii lásky ve vašem nitru

Než se pustíte do čištění a harmonizace kořenové čakry je dobré začít několika hlubokými, očistnými nádechy a výdechy. Při každém nádechu vnímejte, jak jste stále uvolněnější a klidnější. S každým výdechem se zbavujete starostí, které vás přes den trápily. Nechte odplynout všechny obavy a strachy uložené v buněčné paměti a aurickém poli.

Nyní si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte na spodním konci páteře svou čakru kořene. Vypadá jako nádherně čistý, rubínově rudý ventilátor vyzařující jasné božské světlo a proneste tuto afirmaci: „Všechny mé potřeby, byly uspokojeny. S vděčností přijímám, že Bůh, zdroj veškerého dobra, vždy dokonale uspokojí všechny mé fyzické potřeby. Jsem v bezpečí a milovaný/á.“

Během dalších hlubokých nádechů a výdechů si možná všimnete, jak se začínají uvolňovat vaše vnitřní orgány a ucítíte, jak se vám po těle – zvenčí i zevnitř – rozlévá slastný pocit. V tomto okamžiku je vhodné odhodit všechny zbývající bariéry, jež vám brání naplno prožívat vaší pravou, božskou podstatu. Nebojte se vzdát všech svých plánů, tužeb a ambicí a nechat je rozpustit v léčivém světle ve vašem nitru. Jedině pak se mohou všechny vaše potřeby sjednotit v dokonalé harmonii. Nebojte se nechat rozpustit všechny pocity strachu, nebo viny, jež vám brání naplnit váš božský smysl života, tady a teď.

Deset centimetrů nad čakrou kořene si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte svou sakrální čakru podobnou dokonalému oranžovému šperku zářícímu pronikavým bílým světlem. Pak proneste tuto afirmaci: „Přijímám svého vnitřního průvodce, jenž mi ukazuje božský smysl svého života, a vím, že má vůle je v dokonalém souladu s vůlí boží, což mi přináší největší štěstí. Plně přijímám Jeho podporu v manifestaci svého nádherného života ve světě forem."

Nyní si v duchu vybavte a nechte rozpustit všechny vzpomínky na vaše dnešní setkání s lidmi. Pošlete je svým andělům, Duchu svatému a Bohu, abyste se od nich osvobodili a více se jimi nezatěžovali. Přiznejte si upřímně, ale bez hodnocení a soudů, jaký jste měli ze sebe pocit. Pak ho nechte jednoduše odplynout s vědomím, že už samotným přiznáním vlastních chyb jste se od nich očistili a transformovali je v zájmu společného vývoje a vyššího dobra. Chyby vyžadují nápravu, nikoli trest, a proto je nyní přijměte jako zkušenost, jež je součástí dokonalého božského řádu.

Pokud máte pocit, že vám kdokoliv ubírá energii, odstřihněte v duchu jemnohmotné mentální vlákno, které vás s ním spojuje. Snažte se mu odpustit, že vás zdánlivě vysává, a odevzdejte ho božskému světlu, tady a teď. Přestaňte se soustřeďovat na svou vlastní osobnost a osobnosti druhých a zaměřte se místo toho na pravou jednotu své duše s duší Boha.

Až se přestanete soustředit na osobnosti a zdánlivě oddělené tělesné schránky, prociťte nebo vnitřním zrakem najděte vaší čakru solar plexu, zářící stále čistěji a jasněji, až vypadá jako nádherné malé slunce za jarního úsvitu. Pokud máte pocit, že vás dnes nějaký člověk podráždil nebo rozzlobil, proneste tuto léčivou afirmaci: "Osvobozuji tuto část sebe, která mě dráždí, když na tebe pomyslím."

Pak se zhluboka nadechněte a proneste další afirmaci: "Všichni lidé mě podporují v mé snaze opravdově milovat. Nosím v sobě světlo Ducha svatého stejně jako každý božský tvor. Žiji v harmonii a jednotě s veškerým životem - a děkuji za toto poznání."

Nyní požádejte archanděla Michaela, aby obklopil vaše srdce svou léčivou energií a sňal z něj všechnu temnotu. Andělé žijí v časově a prostorově neomezeném rozměru, takže mohou být s mnoha lidmi na různých místech najednou. Jakmile Michaela požádáte o pomoc, objeví se po vašem boku. Odevzdejte mu všechnu temnotu, tíži a neschopnost odpustit, aby je mohl očistit a transformovat v božím světle.

Prociťte si nebo vnitřním zrakem sledujte, jak vaši srdeční čakru zalévá teplé, zářivé světlo boží lásky. Vnímejte svou čakru jako nádherný, smaragdově zelený svítící kruh, jenž rotuje dokonalým plynulým pohybem. Pak proneste tuto afirmaci: "Odpouštím sobě i všem ostatním všechny negativní myšlenky, jež nás během dnešního dne napadly. Raději než tyto chyby uvolnit jako další negativní  myšlenky, volím klid a mír. Modlím se za to, aby všechny omyly byly odpuštěny a zapomenuty všemi zúčastněnými."

Po dalším hlubokém nádechu a výdechu si prociťte nebo vnitřním zrakem sledujte, jak jste obklopeni několika milujícími anděly. odevzdejte jim všechny vzpomínky, všechno, co jste si dnes mysleli, řekli, slyšeli nebo četli. Odhoďte všechny vzpomínky na komunikaci stejně snadno, jako vyhazujete včerejší noviny. Už je nepotřebujete, stejně jako staré zprávy. Dovolte andělům, ať je odnesou ke světlu, kde je dokonale očistí a vrátí vám je prodchnuté láskou.

Citem nebo vnitřním zrakem najděte svou krční čakru. vypadá jako rozzářený bleděmodrý kruh, který se neustále otáčí, poháněný světlem a upřímnou komunikací. Sny během noci vám mohou pomoci odblokovat vaše komunikační kanály. Nadechněte se proto zhluboka a proneste tuto afirmaci: "Přeji si a vědomě žádám o to abych měl/a dnes v noci sen, ve kterém se navždy zbavím všech bloků, jež mi brání v plnohodnotné komunikaci s Bohem. Přeji si, abych si celý sen do všech detailů pamatoval/a. Dále prosím o to aby se ve všech časových rovinách zharmonizovala má karma týkající se komunikace."

Nyní, když jste uvolnění a připraveni na ničím nerušený spánek, proneste tuto afirmaci: "S radostí příjmu všechny rady a lekce, jichž se mi v dnešních snech dostane. Vědomě se zbavuji všech zábran a strachů jež by mi mohli bránit v přijetí a plném pochopení duchovního vhledu. Žádám své anděly, aby mi pomohli vidět vše, co je skutečné, pravdivé a pochází z lásky." 

S dalším hlubokým nádechem a výdechem uvolněte svůj duchovní sluch, aby byl vnímavý k harmonickým zvukům boží moudrosti, hlasu vašeho vyššího já, božské hudbě nebeských sfér a andělské lásky. Proneste tuto afirmaci: "Jasně slyším a vnímám slova lásky. nadšeně následuji vyšší princip a pokyny Boha. Otevírám svůj duchovní sluch, tady a teď."

Dále si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte přímo před sebou své třetí oko, otevřené dokořán, čisté a plné lásky a sledujte, jak se na vás dívá s vědomím, že jste jedna duše. Vnímejte jeho tmavomodrou barvu se záblesky bílé a fialové, v dokonalém souladu, očištěnou a vyváženou. Proneste tuto afirmaci: "Vidět je pro mě bezpečné. Miluji barvy léčivého, andělského světla. Věřím tomu, co vidím, protože vím, že mi to pomůže."

Až necháte Ducha svatého rozpustit všechno zbývající napětí ve vašem nitru, stanete se mírumilovnou a milující bytostí, jakou ve skutečnosti už dávno jste. Po dalším, úžasně osvěžujícím hlubokém nádechu jste připraveni otevřít svou korunní čakru, nebeskou klenbu vašeho fyzického, aurického i éterického těla. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a vychutnejte si, že jste navěky spojeni se vším živým.

Prociťte si nebo vnitřním zrakem najděte svou korunní čakru, dokonale očištěný, zářící fialový kruh těsně pod temenem, a proneste tuto afirmaci: "Důvěřuji boží moudrosti a nechávám ji neustále proudit do svého vědomí i ven. Miluji a vítám její vedení a jsem odhodlaný/á  následovat ho v jakékoliv situaci. Zasloužím si lásku. Zasloužím si úspěch." 

Nyní jste připraveni na ničím nerušený, léčivý spánek plný podivuhodných, krásných snů a povznášejících moudrosti. Prociťte si nebo vnitřním zrakem pohlédněte na váš dům obklopený bílým světlem a požádejte anděly strážné, aby nad ním v noci bděli. Láskyplný dohled těchto spolehlivých andělů nepustí dovnitř nic škodlivého. Nyní jste v bezpečí a můžete se zcela uvolnit. Poděkujte andělům, svému vyššímu já, Duchu svatému a Bohu za všechno, čím jste a co máte. Jste připraveni na klidný spánek, z něhož se ráno probudíte dokonale osvěžení a plní síly.

Dobrou noc a sladké sny!

« Ranní meditace čištění čakerOtevírání srdeční čakry »