Otevírání srdeční čakry

Země se  vyvíjí. A spolu s ní i naše vědomí. Jsme bytosti světla a lásky, v jednotě s veškerým životem a Bohem. Naše kolektivní nanebevstoupení je spojené s otevíráním a čištěním našich čaker. Ve čtyřicátých a padesátých letech se lidská společnost vypořádávala s tématy první čakry - finančním zajištěním a bezpečím. V šedesátých a sedmdesátých letech se dostaly do popředí zájmu témata sakrální čakry - sex, tělesné uspokojení a závislosti. V osmdesátých letech byly aktuální otázky moci a ovládání - témata čakry solar plexu.

Nyní, na přelomu století, je náš úkol jasný. Je potřeba kolektivně zpracovat strachy tykající se lásky, abychom byli schopni vyčistit a otevřít své srdeční čakry. Srdeční čakra Země se už otevírá a ladí se na čistou frekvenci božské lásky. Jakmile se srdeční čakra Země otevře úplně, vše "nemilující" na povrchu zemském zanikne. Zemské vibrace prostě nebudou podporovat nic zrozeného ze strachu.

Prvotním úkolem všech služebníků světla je uzdravit sama sebe, protože teprve pak budete schopni léčit ostatní. Když dokážete zcela otevřít své srdce lásce, ostatní lidé ucítí světlo zářící z hloubi vašeho nitra. Dokonce i ti, kteří o spiritualitě nic nevědí, budou vaší láskou a světlem silně přitahování. Poznají, že je na vašem klidu něco "zvláštního" a záře božské lásky jim připomene dávno zapomenutého Boha. Takže nejdůležitější úkol, na nějž by se měli všichni služebníci světla soustředit, je překonat strach z lásky, aby její světlo pomohlo probudit spící bratry a sestry.

Strach a obavy spojené s láskou způsobují zanesení, scvrknutí nebo zablokování srdeční čakry. Zdá se, že téměř každý někdy zažil zklamání a bolest v nějakém vztahu ať už partnerském, rodinném či platonickém. Tato bolest má za následek strachy z lásky. Láska je jednou z esencí života, takže strach z lásky znamená ztrátu kontaktu s touto esencí. Lidé se pak cítí zmateni a často si ani nemohou vzpomenout, jaké to je skutečně milovat. Když se bojíme lásky, bojíme se vlastně samotného bytí.

Strachy z lásky z nás dělá zdrženlivé a sarkastické jedince. Tolik se bojíme, že budeme zraněni, manipulováni, zneužiti nebo ovládáni, že uzavřeme svá srdce a dobrovolně se vzdáme mnoha prožitků přijímání a dávání lásky. Jakmile ale uzavřeme svá srdce, ztratíme také schopnost vnímat Boha, který s námi komunikuje skrze naší intuici. Ironické na tom je, že právě intuice je nejspolehlivější rádce, který nás může dovézt do láskyplných a podporujících vztahů. Když se bráníme božímu vedení, neslyšíme ani varování andělů před destruktivními vztahy.

Návod na následující meditaci je od andělů jako rada, jak se zbavit strachu z lásky a jak přispět k otevření naší kolektivní srdeční čakry. Můžete si jí nahrát na kazetu, s příjemnou hudbou v pozadí, a poslouchat i dvakrát denně.

MEDITACE PRO SRDEČNÍ ČAKRU

Zavřete oči, najděte si nějakou pohodlnou polohu a dvakrát nebo třikrát se zhluboka nadechněte. Soustřeďte se na svůj dech jako na nástroj očisty a představte si, že vás obklopuje  oblak nádherného, smaragdově zeleného světla. Nadechujte toto světlo do plic, do každé buňky svého těla, i do srdce. Soustřeďte se na své srdce a sledujte, jak se čistí od veškeré negativity, jež vám způsobuje bolest.

Dovolte světlu, aby spolu s hlubokým nádechem odneslo všechny strachy a obavy spojené s láskou. Vědomě uvolňujte všechny obavy týkající se lásky. Stačí jen zhluboka dýchat a soustředit se na svůj záměr - zbavit se strachu milovat. Stačí chtít a Bůh a andělé už všechno zařídí. Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte strach být milován/a, včetně strachu, že lásku provází intriky, manipulace, ztráta, opuštění, odmítnutí nebo jiný druh bolesti. Dovolte vašemu duchu, aby všechny takové obavy odnesl pryč.

Nyní dovolte světlu, aby z vás sňalo strach lásku dávat. S hlubokým nádechem ze sebe nechte odejít strach, že když budete dávat lásku, hrozí vám nebezpečí, že vás někdo bude ovládat, že vás milovaná osoba zneužije, podvede, zradí, poníží nebo jakýmkoliv způsobem zradí. Dovolte všem obavám odejít a pozorujte, jak se vaše srdce pomalu vrací do svého přirozeného stavu. Z každého vztahu vám pak zbude jen poučení a čistá esence lásky, což je to jediné a věčné, co v nich kdy bylo.

Nyní dovolte, aby vás světlo očistilo od posledních zbytků nečistot a zhluboka vydechněte i poslední sebemenší stíny zášti a nenávisti spojené s láskou. Odpusťte si, že jste byli sami k sobě neupřímní, že jste ignorovali svou intuici a to, co by pro vás bylo nejlepší, a obejměte se, ať už v duchu nebo rukama. Ujistěte své nitro, že už nikdy nesklouznete k takovému sebeklamu.

Od teď budete vždy naslouchat své intuici a nevstoupíte nebo nebudete setrvávat v žádném vztahu, který by vás nepodporoval. Odpusťte si všechny chyby, které  jste kdy ve vztahu udělali, včetně vztahu k sobě samým, a s dalším hlubokým nádechem a výdechem si prociťte, že jste uzdraveni, celí a připraveni prožívat lásku, jež je vaší pravou podstatou.

« Večerní meditaceMeditace na odstranění karmických pout archanděla Michaela »