Meditace na odstranění karmických pout archanděla Michaela

Zaměř svoji pozornost nad svoji hlavu, ke Zdroji. Jsem si jist, že víš, jak máš dýchat. Vždy se zhluboka nadechni, pak na chvilku zadrž dech a zase vydechni. Nádech, zadržení dechu i výdech by měly trvat vždy stejně dlouho. Čím déle bude správně dýchat, tím více budeš schopen vnímat energii, která se ti tímto dostává do těla.

Dýchej tak dlouho, dokud neuvidíš/neucítíš modré světlo přicházející skrz korunní čakru. Tato elektricky modrá barva je barva energie, se kterou já pracuji a kterou používám na odstranění karmických pout. Můj meč, který používám, má také barvu elektrické modré.

Nyní se zaměř na svou korunní sedmou čakru  a nech ji prostoupit energií Lásky a Světla. Já, archanděl Michael, odstraňuji všechna tvá karmická pouta k ostatním lidem tak, že jsi odteď volný a můžeš se nyní vědomě rozhodovat - SEKÁM. Tvoje korunní čakra nyní září bílým světlem a všechna pouta, která byla k ní připojena, jsou pryč.

Nyní se přesuň k šesté čakře a podívej se do ní, uvidíš a ucítíš všechny sliby, které jsi udělal. Jasnozřivost není proti Bohu, a proto nejsi zlem, když jsi jasnozřivý. Nyní tě uvolním z pout energií, ke kterým jsi připoután z důvodů násilné smrti umučením, utopením a uhořením - SEKÁM. Nyní cítíš, jak se tvé třetí oko otevřelo a jak je nyní v harmonii. Nyní můžeš svým třetím okem opět vidět. Opět proto, že dříve jsi toto oko používal. Dříve toto oko nesloužilo jen pro „vidění", ale i pro cítění a komunikaci. To bylo v době, kdy ještě neexistovaly jazyky. Nyní si představ, jak aktivuješ toto třetí oko. Představ si třetí oko plné energie barvy elektrické modré. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Já jsem nyní aktivoval/a mé třetí oko! Mou schopnost channelingu, na kterou mám od narození právo, nyní vyžaduji a přijímám!"

Nyní se přesuň k páté čakře. Pokud potřebuješ kašlat, kašli. Kašel pomáhá čištění. Mnoho lidí má bloky v této čakře. Nech mě vyčistit zbytky všech slibů chudoby, slibů mlčení a energetických pout k těm, ke kterým jsi promluvil. Energií strachu, slibů mlčení, které jsi udělal, když jsi přestal říkat pravdu o tom, jak úžasné jsou energie Lásky a Světla a osvícení. Já archanděl Michael nyní sekám tyto pouta, která tě drží - SEKÁM! Cítíš svobodu v této čakře, cítíš, jak je aktivována. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Od tohoto momentu budu říkat své pravdy a budu předávat své znalosti všem, kteří to potřebují!" Nemá ale žádný smysl „předávat" své pravdy a znalost těm, kteří o ně nežádali nebo je nepotřebují. To v nich vzbuzuje odpor. Blokuje je to od prožívání Lásky. Přesto není správné nikomu nutit své názory, a proto to nedělej.

Nyní se přesuň ke čtvrté čakře. Zde odstraníme pouta se všemi, které sis myslel, že miluješ, ale láska byla založena na strachu a závislosti. Sekám pouta se všemi, kteří tě citově zranili, údajně láskou. Cítíš, že se tvá srdeční čakra otevřela. Cítíš Lásku proudící skrz tebe. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven/a odstranit pouta, která mě svazují." Já archanděl Michael je sekám svým mečem - SEKÁM! Tvé srdce je volné. Cítíš lásku proudící skrz. Jsi Láska.

Nyní se přesuň ke třetí čakře. To je místo, kde držíš své emocionální věci. Všechny vzpomínky na ublížení, neuvolněný vztek zaměřený na tebe a vztek tebou zaměřený na ostatní emocionální manipulace a kontrolu, to, co jsi udělal ty ostatním a co ostatní udělali tobě. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem připraven/a na odstranění citových pout, nyní jsem opět připraven/a přijmout vlastní sílu/moc svobodné bytosti, nyní jsem připraven/a přijmout suverenitu/nezávislost svého energetického těla!" - SEKÁM! Já archanděl Michael sekám všechna tato pouta.

Nyní se přesuň ke druhé čakře. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem připraven/a odstranit všechna psychická pouta k lidem, odstranit všechny zbytky zneužívání a odstranit všechny zbytky špatného zacházení s kundalini energií. Jsem připraven/a svobodně milovat, svobodně si užívat vlastního lidského těla, lidského těla milujícího svobodnou osobu, se svobodou projevu/vyjádření!" Cítíš tato pouta a cítíš, jak zmizela  - SEKÁM! Já archanděl Michael sekám všechny tato pouta.

Nyní se přesuň k první čakře. Kořenová čakra je úložiště strachu a hněvu. Je to také místo, kde „přebývá" kundalini energie. Mnoho lidí má blokády v jejich kundalini energii a nemohou ji zvýšit, protože mají příliš mnoho strachu. Strach z používání vlastní energie/síly, strach stát se pánem sám sobě, pánem energie, pánem svého osudu. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven/a odstranit všechna pouta z mé kořenové čakry" - SEKÁM! Já archanděl Michael sekám všechna tato pouta.

Snaž se pochopit, že není potřeba se bát při odstraňování těchto pout. Mnoho lidí se bojí, že díky odstranění pout dojde ke ztrátě spojení se svými blízkými, ale to není pravda. Odstranění těchto vazeb ti umožní vyrovnat karmu a mít vztah založený na bezpodmínečné lásce místo závislosti, strachu nebo kontroly. Já Michael nyní odstraňuji všechna tato pouta. Já je odstraňuji, ale ty s tím „musíš" souhlasit. Pokud bys s tím nesouhlasil, nemohu nic dělat. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven/a odstranit všechna karmická pouta a všechny sliby chudoby jsou zrušeny" - SEKÁM!

Nyní je čas přestat potlačovat emoce. Doba, kdy sis myslel, že potlačování emocí vede k osvícení, skončila. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven/a odstranit všechna pouta" - SEKÁM!

Nyní já archanděl Michael sekám všechna zbývající pouta a všechny energie, které tě svazují. Nyní jsi opět svobodný a bez jakékoliv karmické „zátěže". Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Já přeměňuji všechny zbývající pouta a omezující energie ve světlo!" Vítej do života zproštěného karmy.

Nemysli si ale, že když jsi nyní bez karmy, že to znamená, že to je navždy. Je to jen na tobě, zda zůstaneš volný /bez karmy/ nebo zda se znovu chytíš do karmických pout. Výběr je na tobě a tuto volbu provádíš ve svém každodenním životě. Snaž se myslet na to, že jsi nyní bez karmických pout a mysli na to při každém svém činu, pokud tak chceš zůstat. Základem pro to je nikoho nesoudit a projevit bezpodmínečnou lásku. Pokud uděláš něco, co víš, že není správné, nemusíš se bát, stačí mě /archanděla Michaela/ opět požádat a já ti rád zase pomohu.

Mám pro vás k dispozici Pilíře Lásky. Kdykoliv budeš mít pocit, že nedržíš lásku ve svém srdci, že strach vstupuje do tvé mysli, že na tebe nespravedlivě někdo vyvíjí nátlak či jakoukoliv jinou negativní energii, neváhej a požádej mě o Pilíř Lásky: „Archanděli Michaeli, obklop mě Pilířem Lásky!" Dokud mě nepožádáš, nemohu ti pomoci, protože respektuji tvou svobodnou vůli.

« Otevírání srdeční čakryČištění čaker pomocí vizualizace »