Ranní meditace čištění čaker

Zhluboka se nadechněte, vydechněte a otevřete se léčivému světlu ve svém nitru. Jste dokonalá celistvá bytost a nemusíte k sobě nic přidávat, abyste naplno mohli využít svůj potenciál. Nanejvýš se musíte zbavit několika bloků, jež vám brání zakusit a vychutnat si svou božskou podstatu. Probuďte v sobě schopnost léčit sebe, své blízké i každou situaci, do níž se dostanete. Objevte dary duchovního vhledu, jež vám jsou vlastní, neboť jste svaté dítě nekonečné moudrosti vesmíru.

Zaměřte svou pozornost na věčný plamínek zářivě čistého, božského světla v oblasti vašeho žaludku a chvíli ho vnímejte. Je to plamínek vaší pravé podstaty, božské esence. Pokud se na něj soustředíte a rozhodnete se, že ho chcete rozdmýchat a zvětšit, můžete to udělat hned teď. Představujte si a vnímejte, jak se božské světlo z plamene ve vašem nitru šíří a postupně vyplňuje nejen vaše tělo, ale i auru. Vnímejte jeho teplo a nechte se prostoupit božskou láskou a klidem.

Pak přesuňte svou pozornost ke spodnímu konci páteře. Prociťte si nebo se vnitřním zrakem podívejte na zářivě červený kotouč točící se po směru hodinových ručiček. Vypadá jako zapnutý stropní ventilátor s překrývajícími se lopatkami a nádherně zářícím, rubínově červeným odstínem. Je to vaše kořenová čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory souvisejících s penězi a pocitem fyzického bezpečí.

Prociťte si nebo se vnitřním zrakem podívejte, zda tam nejsou nějaká tmavá místa vzniklá následkem strachu a starostí. Takové pocity jsou zcela běžné a není třeba se za ně odsuzovat. Je jen třeba se jich zbavit, očistit se a dovolit božskému světlu, aby je transformovalo. Nadechujte se a vydechujte zhluboka přes první vnitřní čakru a požádejte Ducha svatého, jehož světlo nosíte ve svém nitru, aby vás očistil a rozpustil temnotu v čakře kořene slovy: „Dovoluji božskému světlu, aby rozpustilo všechny mé strachy, obavy a starosti týkající se peněz, bezpečnosti a bezpečí.“

Prociťte si nebo zkontrolujte vnitřním zrakem, zda vaše čakra kořene je dokonale čistá, zářící a plná božského světla. Nadechněte se velmi zhluboka a proneste očistnou afirmaci: „Vím, že jsem v naprostém bezpečí a že všechny mé potřeby budou vždy plně uspokojeny.“

Znovu se zhluboka nadechněte a přeneste pozornost do míst zhruba 10 až 15 cm nad první čakrou. Prociťte si  nebo vnitřním zrakem najděte oranžový kruh rotující jako nádherně prozářený oranžový ventilátor. Nyní sledujete tuto sakrální čakru, energetické centrum řídící myšlenky a postoje týkající se chuti a tužeb. Hledejte, jestli na ní nejsou tmavé skvrny strachu a obav.

Nechte všechny stopy strachu a temnoty rozplynout ve Svatém Duchu božského světla pomocí afirmace: „Nechávám všechny své touhy a chuti rozpustit v božském světle, aby se mohly dokonale sladit s vůlí mého vyššího já a Boha.“

Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte, prociťte si, jak vás dech očišťuje a proneste tuto afirmaci: „Žiji v souladu s nekonečným zdrojem výživy, podpory a lásky, jež vyvěrá ze zlatého pramene světla v mém nitru. Všechny mé touhy jsou nyní v dokonalé rovnováze.“

S dalším hlubokým nádechem přesuňte pozornost do oblasti břicha. Tam naleznete nádherný, otáčející se žlutý kruh podobný malému slunci. Je to vaše čakra solar plexu, energetické centrum řídící myšlenky a názory související se silou a mocí. Prociťte si nebo najděte vnitřním zrakem jakákoliv tmavá místa, která uvnitř tohoto žlutého kruhu zanechal strach. Při dalším očistném nádechu nechte všechnu temnotu a strach rozpustit v Duchu svatém a božském světle se slovy: „Vzdávám se všech svých strachů a snah týkajících se moci a ovládání a nechávám je rozplynout v nádherném, léčivém světle v mém nitru. Mám k dispozici veškerou moc a sílu, kterou v tento okamžik potřebuji.“

Prociťte si nebo vnitřním zrakem zkontrolujte, jestli je vaše čakra solar plexu očištěná, a proneste tuto afirmaci: „S vděčností přijímám a bez obav využívám svou sílu. Tato moc pochází z jednoty s Bohem a veškerým stvořením a má jediný smysl: milovat a sloužit veškerému životu. Dnes si dopřeji nádherný, láskyplný den a všechna setkání s ostatními budou prozářena světlem z tohoto zdroje.“

Při dalším hlubokém nádechu přesuňte pozornost do oblasti srdce. Tady ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte nádherný smaragdově zelený zářící kruh rotující jako malý ventilátor ze světélkujícího nefritu. Je to vaše srdeční čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory týkající se lásky a vztahů. Prozkoumejte tuto čakru, citem nebo vnitřním zrakem, a zjistěte zda na ní nejsou nějaká tmavá místa poznamenaná strachem. Pokud je najdete, zcela nezaujatě si je prohlédněte a nechte je jednoduše rozplynout v Duchu svatém a božském světle slovy: „Zbavuji se všech strachů a obav spojených s dáváním a přijímáním lásky. Žádám Ducha svatého a věčné světlo, aby mi pomohly uvolnit všechny bloky, jež mi brání v hlubokém prožívání lásky.“

Nyní se opět velmi zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci: „Dovoluji si bez zábran dávat a přijímat lásku. Jsem v bezpečí a milovaný/á. JSEM MILOVANÝ/Á. MILUJI. Miluji, miluji, miluji, miluji.“

S dalším hlubokým nádechem přesuňte pozornost do oblasti krku, kde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte nádherný bleděmodrý rotující kruh. Je to vaše krční čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory související s mluvenou i psanou komunikací. Pokud jste v poslední době měl/a strach říkat pravdu, pravděpodobně nyní na své krční čakře ucítíte nebo vašim vnitřním zrakem uvidíte tmavé skvrny. Nechte všechny komunikační bloky rozpustit v božském světle slovy: „Odhazuji všechny zábrany, které mi brání v komunikaci, a nechávám je rozplynout ve světle. Zbavuji se všech strachů, jež by mi dnes mohly bránit láskyplně sdělovat svou pravdu.“

Poté se znovu zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci: „Dovoluji mému vyššímu já a Duchu svatému, aby dnes skrze mě hovořili, kdykoliv k tomu bude příležitost. Ustupuji do pozadí a předávám Duchu svatému vládu nad svou komunikací. Každý s kým se dnes potkám, bude mít z mých slov prospěch.“

Následuje další hluboký nádech. Nyní se zaměřte na oblast uprostřed vaší hlavy těsně nad ušima. Zde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte dva rotující červeno-fialové ventilátory s překrývajícími se listy namířené nahoru v úhlu přibližně 30°. Jsou to ušní čakry, jež vám umožňují naslouchat hlasu Boha a duchovních sfér. Pokud jste měli poslední dobou pocit, že přestáváte slyšet svůj tichý vnitřní hlas, vaše ušní čakry budou mít zřejmě temnější odstín.

Projasnit je můžete tím, že se zhluboka nadechnete a zamíříte pozornost na božské světlo ve svém nitru. Toto světlo veďte vědomě, pomocí své vůle do levé i pravé ušní čakry. Sledujte, jak rozpouští staré strachy spojené s duchovním sluchem. Po hlubokém nádechu proneste tuto afirmaci: „Zbavuji se strachu naslouchat Bohu, mému vyššímu já, andělům nebo jiným bytostem duchovních sfér. Odpouštím také všem, kteří mi kdy řekli něco nepříjemného.“

Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem proneste: „Nyní jasně slyším, přijímám a následuji vše, co je mi sdělováno pro mé nejvyšší dobro. Naslouchám hlasu Ducha svatého a vždycky budu.“

S dalším hlubokým nádechem přeneste pozornost do oblasti mezi očima. Vnitřním zrakem tam uvidíte točící se tmavomodrý kruh, který se občas bíle a fialově zableskne. Při pohledu na tento kruh možná přímo před sebou spatříte cosi oválného. Je to vaše třetí oko, vaše brána k jasnozřivosti a duchovním vizím. Vyzvěte své třetí oko, aby se otevřelo dokořán a umožnilo vám vidět vše pravdivě a jasně. Zhluboka se nadechněte a uvolněte všechno, co blokuje váš duchovní zrak se slovy: „Už se nebojím budoucnosti a nebráním se vidět pravdu.“

A po dalším hlubokém nádechu upevněte svůj duchovní zrak touto afirmací: „Dovoluji svému vyššímu já vidět pravdu. Je to bezpečné. Mé vize jsou dokonale vedeny a prostoupeny láskou.“

Opět se zhluboka nadechněte a zaměřte se na oblast těsně pod temenem hlavy. Zde se nachází vaše korunní čakra, energetické centrum související s vaším vyšším já a univerzální, všeobjímající myslí. V těchto místech ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte majestátní fialový kruh, rotující jako nádherný, exotický stropní ventilátor. Pokud v korunní čakře zaznamenáte jakákoli tmavší místa, můžete je nyní pročistit slovy: „Dovoluji světlu Duchu svatého, aby rozpustilo všechny překážky, jež mi brání v čerpání božské moudrosti a odevzdání se vyššímu vedení. Nebojím se naslouchat svému vyššímu já, Bohu ani andělům.“

Opět se zhluboka nadechněte a proneste afirmaci: „Vím, že když budu naslouchat rady svého nitra, jsem v bezpečí. Dovoluji mu, aby mi skýtalo spoustu skvělých příležitostí projevit svou skutečnou podstatu – být silnou a milující duchovní bytostí. Naslouchám, důvěřují a nechávám se vézt. Naslouchám, důvěřuji a nechávám se vézt. Věřím.“

Nyní jste skrz naskrz prozáření a připraveni na den, v němž naplno využijete svou duchovní moudrost. Dalšími hlubokými nádechy a výdechy během dne se můžete dobíjet energií a udržovat své čakry v rovnováze a čisté.

Vzdejte dík Bohu, andělům a Duchu svatému za tuto znovuzískanou duchovní sílu a řekněte si nahlas, že máte právo oddat se plně svému pravému já, se vší jeho hřejivou krásou. Jste dokonalí a celiství. Jste obklopeni a prostoupeni láskou!

« Harmonizace čakerVečerní meditace »