Harmonizace čaker

MEDITACE PRO OČISTU ČAKER

Téměř každý den nás napadají myšlenky ovlivněné nějakým strachem, protože se často dostáváme do situací, které v nás strach a obavy probouzejí. V těchto situacích můžeme nevědomky absorbovat negativní energii strachu i do svých čaker. Očista energetického těla je stejně důležitá jako pravidelné mytí rukou nebo obličeje.


Očista čaker se skládá ze dvou kroků:

1. Čištění: uvolnění negativních myšlenkových forem a jemnohmotných pout a
2. Harmonizace: zvětšení čaker tak, aby byly všechny stejně velké.


Pokud se delší dobu nedokážete zbavit strachu nebo obav týkajících se tématu spojeného s určitou čakrou, tato čakra se časem scvrkne, zmenší. Pokud jsme daným tématem posedlí, příslušná čakra se vůči ostatním naopak zvětší. Pro ilustraci: obavy z nedostatku peněz způsobí zmenšení čakry kořene, kdežto posedlost penězi a majetkem má za následek její úměrné zvětšení.
Na velkých čakrách není v podstatě nic špatného, mít velké čakry je zdravé a přirozené. Je jen potřeba mezi nimi udržet rovnováhu, aby mohla energie volně proudit.

Zanesení nebo nerovnováha čaker se může projevit jako latergie, únava nebo zřetelné bloky v tvůrčích činnostech a zábrany v přijímání hojnosti. Díky čistým a harmonickým čakrám se můžeme otevřít přirozenému toku energie.
Pro očistu čaker existuje spousty metod, a pravidelné čištění čaker nemusí být rutina. Všechny následující popsané metody trvají zhruba 15 minut, takže je může každý zařadit i do svého nabitého programu. Každý den můžete začít ranní meditací, jež vám přinese mnoho pozitivních a povzbuzujících myšlenek a intencí. Během večerní meditace se pak zbavíte negativní energie, kterou jste vstřebali během dne, a přivoláte do svých snů anděly.

OBECNÝ POSTUP

Pokud s meditací začínáte, je zde několik rad. Vašim nejmoudřejším rádcem při meditaci, a při čemkoliv co děláte, by mělo být samozřejmě vaše nitro. Dělejte jen to, co je vám přirozené, následujte vyšší princip.

Začněte tím, že si najdete klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit. Může to být kout v ložnici, v koupelně, zahrada, park... Pohodlně se usaďte, vůbec není nutné kroutit nohy do nepohodlných poloh, o vnitřní klid není potřeba nijak bojovat. Posaďte se prostě tak, jak je vám to pohodlné. Zavřete oči nebo je alespoň sklopte k zemi, aby nic zbytečně nepřitahovalo vaši pozornost.

Dvakrát či třikrát se zhluboka nadechněte - nadechujte se ústy a vydechujte nosem. Na konci nádechu na několik sekund zadržte dech, a pak úplně vydechněte.

Vaše "nižší já" neboli ego vás při meditaci může rušit. Dělá to ze strachu, abyste nenašli vnitřní klid. Pokud se vám v klidu a beze strachu podaří najít svůj střed, ego nad vámi ztratí svou moc. Tomu se snaží zabránit a bude vaši mysl neustále bombardovat zbytečnými myšlenkami o nevyřízených záležitostech, nezaplacených účtech, dopravní situaci nebo tělesných pocitech. Důležité je nezačít s egem bojovat a nenechat se jím rozčílit. Vztek ego posiluje, umožňuje mu "žít". Ve skutečnosti totiž není ego nic jiného než iluze a svým způsobem i noční můra.

Pokud vás během meditace napadnou myšlenky založené na strachu, nevěnujte jim víc pozornosti, než je zbytečné, a nechte je odejít. Můžete si zkusit představit negativní myšlenku jako mýdlovou bublinu a odevzdat ji svému andělu strážnému. Nebo ji zkuste prozářit božským světlem ze svého nitra a pozorujte, jak se pomalu rozplyne. Další možností je vydechnout strach a obavy a nadechnout místo nich odvahu a lásku.

V následujících meditacích narazíte na mnoho afirmací týkajících se uvolňování a vypouštění. Společným jmenovatelem jsou věty začínající na "Chci uvolnit..." a "Chci se zbavit..." Tyto afirmace jsou neuvěřitelně účinné.

Když se rozhodnete zbavit se oslabujících myšlenek a podaří se vám přitom zůstat v klidu a ve středu, úspěch je zaručen.

« Harmonizace čaker s krystalyRanní meditace čištění čaker »