Trojka Pentaklů

Jsou zajedno v tom, co dělají a na čem společně pracují. Jeden druhému šplhají na ramena, a tak svými těly tvoří živý žebřík. Spolu stoupají vzhůru a touží dosáhnout nebe.

Žena do kamenné zdi vyrývá pentakly a kruhy. Jak se obrazce navzájem přesahují, tvoří spojitý řetězec. Obdobné je to v jejích propojených vztazích, i tam jde o kombinace a prolínání cyklických řetězců. Je to matematické vyjádření vztahů a vazeb mezi lidmi.

Pečlivě vyrývané oblouky jako by se řídily předem připraveným plánem. Prsty nechávají v kameni stopu tak snadno, jako by to byla poddajná hlína. Pevný kámen se jejím dotykem stává tvárnou hmotou. Takovou moc má jejich společná vůle. „Nemožné" se stává dosažitelným a snadným. Disponují silou jednoty, neboť se podílejí na společném díle.

Trojka pentaklů je ztělesněním skupinové práce a symbolem fungování společného celku. Vyzdvihuje schopnosti a výsledky, které předčí očekávání. K dosažení vytyčeného cíle je někdy nezbytná podpora druhých, protože ne všechno se dá zvládnout samostatné. Není to ani třeba. Není nic špatného na tom, přizvat ostatní ke společné práci. Aby však byla spolupráce vůbec možná, je nutná trpělivost, plánování a schopnost dohodnout se i za cenu ústupků.

« Dvojka PentaklůČtyřka Pentaklů »