Telepatie

 Neverbální komunikace, energetické pulzy, „čteni myšlenek"

Mořské panny zpívají: Kdysi jste všichni uměli mluvit, aniž jste museli vydávat zvuky, a ty, které jste vydávali, byly posvátné, smysluplné a účelné. Teď vás slyšíme mluvit a mluvit a přitom neříkat nic, vzduch používáte jen k tomu, abyste vyplnili prázdno. Ale nikdo z vás nerozumí srdcím ostatních tak dobře, jak byste mohli. Když se začnete znovu spojovat s mořem, pobřežím a stvořeními, která plavou a dýchají ve dvou světech, začnete „rozumět" komunikaci všech lidí a tvorů beze slov, která tak rádi znovu a znovu používáte. Může nastat okamžitá empatie, porozumění, vše může být „viděno" stejně, jako to bylo dřív, otevřené a přístupné k poznání. Když jste byli Lemuřany, „mluvili" jste beze slov svou energií, jejímž prostřednictvím jste také neustále komunikovali. Lemuřané mohli telepaticky vysílat zprávy na obrovské vzdálenosti a byli často spojeni pomocí stříbrného proudu energie, která proudila z plexu solaris do energetických systémů ostatních bytostí. Tyto proudy dosahovaly velkých vzdáleností: přes oceány, kontinenty, solární systémy a galaxie. Vlasy, chlupy a kůže, orgány - každá buňka v každém Lemuřanovi byla citlivá a na tento systém napojená. Mnoho vašich vlastních lidí, mezi které patříte samozřejmé i vy, zná sílu svých vlasů. V Lemurii byly vlasy něčím jako receptorem. Vlasy přijímaly informace z velkých dálek a každý pramen se mohl rozvinout a žít docela samostatné. Vinou deaktivace vaší DNA jste byli zbaveni vlastní schopnosti přijímat zprávy! Kdybyste se tímto způsobem ve vašem dnešním každodenním životě spojili s každým okolo vás, mělo by toto skvělé propojení naprosto ohromující následky. V Lemurii přinášelo pocity naplnění, lásky, spokojenosti a spojení. V tomto vašem životě se tyto dávnověké schopnosti, které jste dříve měli, vracejí. Teď začínáte chápat a rozumět jemné energii a jste schopni vidět a číst aury, telepaticky komunikovat a někdy i vědět, co se stane v budoucnosti.

Výklad: Pokud obdržíte tuto kartu, můžete být jedním z lidí, kteří se cítí ztraceni, když se jedná o slova. Nebo jste méně nakloněni vést s někým konverzaci, neboť se zdá, že při ní nikdy nevyjádříte to, co pociťujete hluboko uvnitř. Dáváte přednost tomu, aby vaše energie zářila a mluvila za vás. Mnoha lidem jsou stanoveny různé lékařské diagnózy jen proto, že mlčí. Oni ale přesto komunikují, ale pouze způsobem, který je pokročilejší, jemnější, přesto pradávný. Mají otevřenou energii, komunikuji efektivně a jsou v mnohem větším harmonickém souladu se zvířaty, rostlinami, krystaly a písněmi než během konverzace, v tom soutěživém klání, do kterého se konverzace často zvrhne. Můžete také zjistit, že se lze telepaticky spojit se vzpomínkami uloženými v krystalech, stromech a na posvátných místech. I vy se můžete napojit na svou telepatickou schopnost a pravou moudrost tím, že se s těmito posvátnými prostory, krystaly a stromy spojíte. Obrovské masy vod, jako je třeba Tichý oceán, energiemi a vzpomínkami přetékají. A vy jste tím, kdo je může „číst". Tím, kdo umí mluvit jazykem energie.

« Návrat LemurieMoudrost korálů »