Svatý Jan z Boha


/katolický/

Známý rovněž jako Joao Cidade, Juan Cindad, Otec chudých.

Svatý Jan z Boha je patronem duševně a fyzicky nemocných. Pomáhá rovněž knihkupcům a lidem, kteří trpí nějakou srdeční chorobou.

Narodil se v Portugalsku v roce 1495 jako Joao Cidade. Když mu bylo osm let přestěhovala se rodina do Španělska. V mládí pracoval jako pastýř, voják a podomní obchodník s knihami. V roce 1538, poté co slyšel Jana z Avily kázat o pokání, měl vidě­ní. Rozdal peníze a majetek a následně byl hospitalizován v psy­chiatrickém křídle Královské nemocnice.

Podle jeho názoru byla hospitalizace ponižující a děsná, a pro­to se rozhodl zasvětit svůj život zlepšení poměrů v nemocnicích. Po propuštění z nemocnice neměl kde bydlet a zakoušel dezilu­zi, což mu pomohlo vytvořit si blízký vztah k lidem bez domova na okraji společnosti.

Joao neúnavně pomáhal lidem trpícím nějakou chorobou /du­ševní nebo fyzickou/ a nedostatkem. Zpočátku sdílel za nevlíd­ného počasí s jinými bezdomovci verandu domu jednoho kama­ráda. Byl to začátek řádu Milosrdných bratří, který dodnes, i 450 let po založení, nadále poskytuje přístřeší lidem po celém světě.

Pak koupil dům v novém působišti v Granadě a pečoval v něm o chudé, nemocné a nechtěné lidi bez přístřeší. Bylo o něm zná­mo, že rozdává vše, co sežene, žebrá za ty, kteří nemohli, a do­konce i nosí ty, kteří nemohli chodit. Jeho mottem bylo: Práce bez zastavení. Konej vše dobré, co dokážeš, dokud je ještě čas. A byl znám tím, že radil jiným citátem z bible: „Cokoliv učiníte jednomu z nejmenších, mně činíte."

Když byl podle jedné legendy někdo přijat do jeho nemocnice, on nebo někdo z jeho personálu ho nejprve umyl a nakrmil a pak se s ním pomodlil. Pozorně vyslechl problémy každého člověka a pak mu poskytl upřímnou radu. Lidé byli tak ohromení jeho obětavostí a upřímností, že mu dávali peníze a bezplatně mu po­máhali v jeho poslání. Právě tito lidé ho pojmenovali „Jan z Boha."

Využíval své dobré pověsti u mocných lidí a úspěšně se při­mlouval za zlepšení situace chudých. Díky příspěvkům a práci horlivých dobrovolníků pokračuje jeho dílo dodnes. Jan zemřel na zápal plic 8. března 1550 v okamžiku, kdy byl pohroužen do modlitby poté, co zachránil topícího se muže.

Svatý Jan z Boha je příjemný muž, z něhož vyzařuje radost. Když ho přivoláte, okamžitě se vám zlepší nálada a cítíte se pří­jemně. Vrací klid lidem v depresi nebo se starostmi a pomáhá jim, aby se cítili fyzicky, citově a finančně vyrovnaně a zabezpečeně. Přivolejte ho při prvním příznaku smutku nebo k vyléčení zlo­meného srdce.

Pomáhá:
    * zbavovat úzkosti
    * zbavovat deprese
    * s léčením
    * se srdečními chorobami
    * s hospitalizací
    * pociťovat radost
    * s čištěním prostoru
    * s duchovní horlivostí
 
INVOKACE

Svatý Jan z Boha přichází ke každému, kdo ho zavolá, bez ohledu na jeho náboženskou nebo duchovní víru. Stačí si pomys­let jeho jméno. Můžete ho rovněž požádat, aby navštívil vaše blízké nebo známé, kteří jsou v depresi nebo se něčím trápí. Nebo ho můžete přivolat následující modlitbou:

„Svatý Jane z Boha se zlatým srdcem, přines mně, prosím, radost Boží, kterou vyzařuješ. Obklop mě, prosím, tvojí láskyplnou péčí a pozorností. Pomoz mně zbavit se pesimistických myšlenek a ná­zorů a pozvedni mě nad povrch problémů. Pomoz mně s vírou v božský řád a zbav mě potřeby mít vše pod kontrolou. Pomoz mně, prosím, naplnit mysl vírou, srdce radostí a hlas smíchem. Veď mě, prosím, tak, abych mohl žít tvým dědictvím a pomáhat lidem a sloužit Bohu. Amen."

« Svatý FrantišekSvatý Padre Pio »