Svatý Padre Pio


/katolický/

Známý rovněž jako Francesco Forgione, Padre Pio.

Narodil se 25. května 1887 v italské Neapoli jako Francesco Forgione a změnil své jméno na Pio, což znamená „Pius," když v šestnácti letech vstoupil do kapucínského kláštera. Padre Piovi se udělala stigmata - což je stav charakterizovaný bolestivými, otevřenými ranami nebo krví objevujícími se na stejných mís­tech těla, na nichž byl Ježíš přibit hřebíky na kříž, a na které mu byla nasazena trnová koruna. Rány a krev stigmat zůstanou vidi­telné dalších padesát let.

Mnozí lidé potvrdili zázračné uzdravení spojené s Padrem Piem, a to jak za jeho smrtelného života, tak i po něm. Je proslu­lý tím, že vrací slepcům zrak a hojí různá zranění a zdánlivě ne­vyléčitelné choroby. Za svého života dokázal Padre Pio být sou­časně na dvou místech, levitovat a přesně předvídat budoucnost. Založil rovněž jednu nemocnici a řadu skupin, v nichž se lidé modlili společně.

Svatý Padre Pio je velmi horlivým božstvem se spoustou entu­ziasmu a radosti. Jeho osobnost projevuje hlubokou víru a opti­mismus. Jeho optimismus je nakažlivý a přivoláte-li ho, zlepší vám náladu.

Pomáhá:
    * se zrakem, včetně slepoty
    * s odpouštěním
    * léčitelům, se zvyšováním jejich schopností
    * s léčením všeho druhu
    * s prorokováním
    * s duchovním růstem
 
INVOKACE   Za svého života vyléčil Padre Pio ze své zpovědnice mnoho lidí. Žádal, aby mu lidé hlasitě vyjevili skutečný zdroj jejich bo­lesti. Totéž můžete udělat, když ho přivoláte a požádáte o po­moc. Pomáhá všem lidem bez ohledu na jejich náboženství nebo víru. Zde je příklad invokace:  

„Milovaný svatý Padre Pio, pomoz mně, prosím s /popište situa­ci/. Přiznávám, že tento problém vyvolává nepříjemné pocity jako /jmenujte příslušné emoce/. Jsem ochoten v této situaci odpustit sobě i jiným a žádám tě, abys mně v tom pomohl. Pomoz mně, pro­sím, ukázat světlo a lásku a nauč mě odpouštět. Děkuji ti Bože. Děkuji ti Ježíši. Děkuji ti svatý Padre Pio. Amen."

« Svatý Jan z BohaŠalamoun »