Stres

Anděl Strážný

Andělé vám pomáhají se vyrovnat se stresem a napětím. Pečlivě sledujte své nitro, abyste byli schopni vnímat boží vedení v podobě myšlenek nebo pocitů, které vás budou vyzývat k odpočinku, cvičení, omezení zátěže a k úpravě pracovního rozvrhu. Vyhýbejte se konfliktním situacím. Je třeba, abyste ve svém životě omezili stres, ale abyste se také naučili, jak se s ním vypořádat.

Nejdříve je nutné, abyste snížili svou zátěž a naučili se odmítat nesmyslné úkoly a požadavky. Nedělejte nic z pocitu viny ani z povinnosti a buďte aktivní jen tam, kde cítíte láskyplnou potřebu pomoci. Vyhýbejte se nevlídným prostředím, násilným médiím a negativním vztahům. A všem situacím, ze kterých máte strach či obavy, se postavte čelem a se vztyčenou hlavou. Mnohem lepší je udělat plán, jak se s kterým problémem vypořádat, než se před nimi schovávat a tím prodlužovat své utrpení.

Vypořádat se se stresem též znamená dobře o sebe pečovat. K tomu patří tělesné cvičení, procházky v přírodě a zdravá strava. Váš Anděl vás také vybízí, abyste poslouchali povznášející hudbu, obklopili se květinami a udržovali pouze láskyplné vztahy /samozřejmě i se svými zvířecími miláčky/. Všechny své starosti a strachy odevzdejte svým Andělům a požádejte je, aby vám pomohli vypořádat se s veškerým stresem pomocí božské moudrosti. Andělé vám také pomohou vnímat v každém člověku i za každou záležitostí světlo a lásku, a tak do vás bude moci vstoupit mír a klid.

« Spánek Štědrost »