Smrt

Postava zahalená do černého pláště s kapuci a držící kosu, již můžeme považovat jediné za Smrtku, sedí na hromadě lebek. Ze spodní části hromady lebek roste bílá růže, symbolizující nový život. Nedaleko vedle pařezu sedí malé děvčátko a oplakává svou ztrátu. Smrtka a dívenka se spolu nacházejí na malém ostrově, což znamená, že velká ztráta, již představuje smrt, může způsobit, že se člověk cítí osamocený. Ale i když je ostrov obklopen vodou, na dohled je jiná souš, což nám připomíná, že zármutek kvůli smrti skončí a my se zase vrátíme ke svému každodennímu životu. V dálce vychází slunce, ačkoli není tak jasné jako obvykle a pouze prosvítá mraky. Nad ostrovem letí vzhůru duch ženy. Má rozepjaté paže a hlavu zvrácenou nazad, jakoby úlevou a radostí, jako kdyby byla konečně propuštěna z něčeho bolestného.

Tato karta se může - ale bývá to jen zřídka - týkat fyzické smrti, která je svého druhu útěchou. Avšak smrt, ať už fyzická, nebo metaforická, není snadnou zkušeností. Z této karty vyplývá, že něco končí, možná zaměstnání, možná vztah, možná nějaká situace nebo určité uspořádání. Skutečné ukončení bude pravděpodobné těžké, ale jakmile bude za vámi, cyklus bude pokračovat a přijde něco nového. Na druhé straně to může být vítaný konec, například ukončení špatného vztahu, odchod z neuspokojivého zaměstnání nebo prodej domu, aby se mohl koupit nový. Na duchovní rovině to může znamenat symbolickou smrt, kdy se zbavujete starých přesvědčení a názorů, které už vám neslouží k dobrému a možná vás brzdily. Smrt je obvykle těžká, ale musí nastat předtím, než dojde k transformaci nebo vzkříšení.

Použijte svou intuici

Jaký je příběh ženy a malé holčičky?
Je to matka a dcera, tatáž osoba, nebo je mezi nimi jiný vztah?
Vznáší se nad děvčátkem smrt, nebo děvčátko Smrtku samo vyhledalo?

« ViselecMírnost »