Mírnost

Na poklidnou scénu svítí měsíc a žena pokojně sedí uprostřed jakýchsi peřejí. Ačkoli se kolem ní a pod ní valí voda, jí se to nijak nedotýká. Drží dva kalichy a z jednoho do druhého přelévá vodu. Vzdor vířícímu chaosu okolo přelévá vodu v dokonalém klidu a ničím se nenechá rušit. Takové je prosté a elegantní poselství Mírnosti: zůstávat za jakýchkoli okolností naprosto vyrovnaní a soustředění. Tato karta se týká rovnováhy, ale ne nutně tak, jak ji běžně chápeme. Neznamená to neustále stejné množství všeho. Jde o to, zůstávat dokonale vyrovnaní, ať se děje co se děje, což znamená, že Mírnost je stále v pohybu, aby se přizpůsobila proměnlivému okolí a měnícím se situacím. Někdy potřebuje vylít trochu víc z jednoho kalichu, jindy z druhého - to vše závisí na tom, co se kolem ní děje.

Tato karta vám doporučuje, abyste sledovali, zda jste v rovnováze. Ujišťujte se, že vaše reakce, rozhodnutí a slova jsou v dané situaci vhodné. Rada zní uplatňovat umírněnost a trpělivost. Teď není doba na extrémní chování nebo melodramatická gesta.

Použijte svou intuici

Co je to za bílou květinu vlevo a co označuje?
Co se stane, když se jeden z pohárů zcela vyprázdní?
Tato scéna se odehrává v noci. Jak by se změnil význam karty, kdyby to bylo ve dne
?

« SmrtĎábel »