Viselec

Dva havrani pozorují ženu visící vzhůru nohama mezi dvěma živými stromy. Pod ní se žene zvířená voda, ale ona působí zcela vyrovnaným dojmem, téměř jako by meditovala, a ne trpěla. Tato žena zde visí dobrovolně. Není těžké si představit, že než tuto pozici zaujala, postila se a praktikovala další formy fyzického sebezapření, protože toužila po duchovní zkušenosti. Její úsilí je úspěšné, jak ukazuje záře kolem její hlavy. Klidné visí mezi zemí a nebem, na jakémsi místě mezi světy, a zažívá věci, které nikdy nezapomene a které jí změní život. V tomto stavu jí už její každodenní naděje, touhy a cíle nepřipadají tak důležité; soustředí se pouze na duchovní osvícení.

Tato karta může představovat velice prostě oběť. Možná se od vás chce, abyste se něčeho vzdali kvůli někomu nebo kvůli něčemu jinému. Tato karta může rovněž naznačovat potřebu změny myšlení či nového úhlu pohledu. Nebo to může být více duchovní aktivity, takové, kde se vzdáváte něčeho svého, abyste nabyli duchovní moudrosti. Může to rovněž znamenat výslovné zastavení, odklad, dobu, kdy byste neměli dělat vůbec nic.

Použijte svou intuici

Proč je žena oblečena tak, jak je? Co vyjadřuji černé rukavice?
Co přesně tam dělají havrani?
Na levém stromě roste hroznové víno. Co to symbolizuje?

« SpravedlnostSmrt »