Rodina

Znamení: Rak/Váhy - Měsíc/Venuše

Shrnutí tématu: třetí faktor, duchovní spojení, "My", společný Třetí, přiznání vztahu, soudržnost, nechat se vtáhnout do vztahu, celek.

Popis karty: Muž se ženou se ocitli v přátelském prostředí. Jsou partnery, nějakým způsobem k sobě patří. Mezi nimi je dítě /ten Třetí/, kterému oba věnují pozornost. Oba se „snížili", „usadili". Už nestojí /stání představuje vysoce postavenou a povýšeneckou subjektivitu/, ale zabývají se společnými pocity. Řeka, na jejímž břehu se tato scéna odehrává, je také symbolem „duchovního toku" citů, které plynou mezi třemi zobrazenými aktéry.

Lehký, téměř vzdušný vztah, který je pod záštitou bohyně lásky Venuše, získává ve trojici větší duševní hloubku, novou váhu a závažnost a vynucuje si větší zájem.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Tvým přispěním vzniklo něco Třetího, třetí faktor. Ty se však zdráháš přijmout jeho spoluúčast. Odmítáš ho akceptovat duchovně, čímž poskytuješ nebo nabízíš to společné Třetí k adopci. Ze strachu a obav anebo z jiných subjektivních příčin si nedovoluješ „usadit se" v nějakém duchovním svazku.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Na cestě za odpovědi na tvoji otázku se od tebe vyžaduje doznání. Doznání však znamená duševně cosi přijmout, spolehnout se na to a proplavat přes vody toho něčeho jako ve vatičce. Věc je o to komplikovanější, že vzniklo něco Třetího, co má vlastní požadavky a klade si své podmínky.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Vzniká něco společného, něco Třetího, což je víc, než vy dva společně, co vás přerůstá. Nepatří ti to, vede to svůj vlastní život, ale vyžaduje to po určitou dobu účast obou rodičů, aby ho živili svou duchovní energií a umožnili mu růst.

« PéčePotrat »