Potrat

Znamení: Rak/Štír - Měsíc/Pluto

Shrnutí tématu: neviditelnost, němota, "mlčeti zlato", zachování tajemství, nefunkčnost, nezájem.

Popis karty: Stará žena oděna do hávu v barvách ďábla /černá a červená/ stojí před otvorem vedoucím do pekla, z kterého šlehají plameny. Právě obětuje při jakémsi rituálu malé děťátko. Symbolem spolku s temnými, pekelnými silami jsou dva převrácené pentagramy, kterými má ozdoben svůj plášť. Jsou dva, protože číslo dva je číslem ďábla, „rozbíječe". Stařenu pozorné sledují při jejím hrozném činu zkamenělí démoni, zajatí podsvětím.

Dítě představuje naši životaschopnost a zranitelnost. Jeho obětováním se jich vzdáváme a necháváme své srdce napospas „černé díře", ze které se po něm natahují svíjející se ramena temna a nutí nás konečně podívat se přímo do očí svým démonům.

Vnitřní osobnost této karty nám předkládá odmítnutí Zvěstování andělem: „Jsi samodruhá, schopná přijmout svým Měsícem - ženskostí - dítě. Jsi vyvolená nosit v sobě tajemství života a nechat ho dozrávat a růst". Je to současně odmítnutí /z různých „dobrých" důvodů/ přijetí života samého a předsevzetí rozhodovat samostatné o svém „životě", vzít ho do vlastních rukou /„moje bříško patří pouze mně"/. Jde o rozhodnutí pro vlastni představu a kontrolu nad průběhem bytí. Rozhodnutí pro Pluto /ne-bytí/ a proti vlastnímu vnitřnímu dítěti - proti živému citu.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Bůh podsvětí tě dostal do svých drápů, jsi v jeho pevném sevření. Obětoval jsi duši nepříteli všeho živého a hledáš usmíření v jiných. Křečovitě se upínáš k naději, že tě někdo jiný může vyvést z temnoty. Rozvinul jsi různorodé představy o citech, které se od tvých skutečných emocí vzdálily na světelné roky. Putování ke světlu je velmi dlouhé. Abys však našel cestu zpátky k životu, musíš nejdřív sestoupit do hloubky, do světa stínů.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Je nevyhnutelné, abys sestoupil se svými city do podsvětí - podobné, jak to už před tebou udělala mýtická Persefoné. Až tam jasné pochopíš, že se musíš totálně odevzdal, upsat se krví i duší svým emocím ještě předtím, než si budeš moci koupit zpátky vlastní city a než se budeš smět znovu vynořit z hloubek.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Obětoval jsi hodně: klamné obrazy a představy o citech, které byly jen náhražkou a sebeklamem. Mnohé jsi musel doslova „vytrhnout ze své duše". Rány budou ještě dlouho bolet, ale teď jsi svobodnější a nezávislejší. To, čeho ses zřekl a co jsi obětoval, tě už nesvazuje a nemá nad tebou žádnou moc.

« RodinaMnemosyné »