Mnemosyné

Znamení: Rak/Střelec - Měsíc/Jupiter

Shrnutí tématu: paměť, vzpomínka, terapie, léčení, průnik do duše, osobní pravda, múzy.

Popis karty: Na této kartě vidíme bohyni Mnemosyné přesně tak, jak ji zobrazuje socha nacházející se ve Vatikánu. Vlevo od ní vytékají z jeskyně temné vody řeky Léthé, vpravo plynou vody Mnemosyné. Bohyně paměti stojí na místě, kde se toky obou řek vzájemně setkávají a které - pokud je Bohyně přítomna - prosvětlují vody rozpomínání. Ruce jí zakrývá bohatě řasený šat, protože Mnemosyné neposkytuje ošetření, není žádným lékařem, ale pomocníkem duše. Symbolickým živočichem Bohyně je cikáda.

Této mytologické bytosti je věnována celá tarotová sada, i když nese z jistých - pro nás důležitých - důvodů úplně jiný název.

Tématem Mnemosyné je terapie či rozpomínání. A současně je to téma zápasu, souboje se silami Léthé, s mocí zapomnění. Karta se zabývá vhledem a nahlédnutím, poznáním hloubek duše a Léthé je tím, co brání ve výhledu do jejích hlubokých dolin a roklin. I když v tomto boji se zapomínáním jde zdánlivě o vítězství, nelze jej nikdy vyhrát. Terapií, zosobněnou touto kartou, je sestoupení, ponoření se do vod vzpomínek a upamatování se a nakonec práce se strachem, což je jedno ze jmen Léthé, dcery boha podsvětní temnoty Tartara a bohyně noci Nykty. Jejími zbraněmi jsou pochybnosti, zastrašování, odpírání, zdráhání se, odmítání a bránění ve „výhledu". Jestli jim podlehneme, symbolicky se tím ponoříme, podobně jako zemřelý v říši mrtvých, ne do vod života, ale do vod Léthé a zbavíme se vzpomínek na všechno dobré i zlé.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Vody řeky Léthé protékají tvou duší a nenechávají ti žádnou možnost vzpomenout si. Zapíráš v sobě svého vnitřního léčitele /jeho ženský aspekt/ a jsi pod kletbou zapomnění. Dokonce už ani nevěříš, že existuje vůbec něco, na co by se bylo třeba rozpomenout. Obklopuje tě soumrak, polotma, denní světlo se ti ztrácí. Navzdory tomu se Mnemosyné pokouší navázat s tebou kontakt, říci ti, že tvůj problém může vyřešit jen rozpomenutí.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Jestli chceš řešit svůj problém, budeš muset přistoupit na nějakou formu terapie. Nemusí to být nezbytně terapie klasická, i když by byla pro tebe jistě užitečná. Terapie ve tvém případě znamená především: ponoř se a vynes pravdu o své duši na povrch.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Proces, kterým jsi prošel, byl složitý a možná i nepříjemný, ale přinesl ti důležité poznání. Sestoupil jsi a rozpomněl ses.

« PotratLedová královna »