Péče

Znamení: Rak/Panna - Měsíc/Merkur

Shrnutí tématu: soucit, péče, starostlivost, zármutek, dítě způsobující starosti, syndrom věčného pomocníka.  

Popis karty: Ustaraná mladá žena se s láskou shýbá nad kolébkou svého dítěte. Děťátku stéká po tváři slza, je smutné a ještě stále se necítí zcela přijato svojí matkou. Proto se k ní otočilo zády. Čeká, že se mu bude věnoval intenzivněji než dosud. Ženě na kartě se dosud nepodařilo ubezpečit své dítě, že je tu jen pro něj. Má před sebou úmornou práci přesvědčování. Tato vnitřní osobnost nám má zvěstovat, že dítě v nás je ustrašené, už si ani nedokáže hrát, je zarmoucené. Potřebuje nás k tomu, aby mohlo zviditelnit svůj žal a svůj strach. Měli bychom si přiznat, že v sobě nosíme dítě, které nám způsobuje starost, přilnout k němu a zaopatřit ho.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Dosud jsi přehlížel, případně už dokonce zapomněl, že je tady někdo, kdo je závislý na tvé péči a soucitu. Ten někdo zvenčí, čeká, kdy se o něj anebo o ni postaráš, je jen zrcadlem malého dítěte v tobě, kterému jsi se měl věnovat a které jsi měl opatrovat. Tvoje pozornost obrácená pouze na ty zvenčí je jedním ze způsobů, jakým nenápadně „strkáš pod koberec" svou vlastní odkázanost na pomoc.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Opatruj se. Pečuj o sebe. Věnuj pozornost své emocionální
vyrovnanosti. Nenech se rozptylovat pocity jiných, protože v této chvíli jsou důležité tvé vlastní emoce. Malé dítě v tobě pláče a vyžaduje tvoji pozornost.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Vztah matka - dítě v tvém nitru se opět upravil. Nepociťuješ již tak silný strach, necítíš se až tak bezmocný a vydaný napospas, protože ses naučil pečovat sám o sebe.

« NeslučitelnostRodina »