Neslučitelnost

Znamení: Rak/Lev - Měsíc/Slunce

Shrnutí tématu: vyhnání z ráje, dvojník, dvojčlověk, svatba, den a noc, Yin a Yang. 

Popis karty: Adam a Eva se drží za ruce a každý z nich si po zakousnutí do jablka prohlíží svou část Ráje. Oběma je jasné, že od této chvíle bude každý muset jít svou cestou - každý svým směrem, do vlastní rajské oblasti. Mezi nimi stojí Strom rozlišování /a ne Strom života/, který je zároveň Stromem rozloučení. V této chvíli jsou k němu oba připoutáni. Už vědí, že dobro je Noc /ona/ a Den /on/ a zlo Noc /on/ a Den /ona/. On musí nahoru do své dominance, kam nemůže ona za ním, a ona musí do emocí, kam zas nemůže on následovat ji. Tato vnitřní osobnost vyjadřuje touhu jedné z našich duševních stránek za každou cenu strhnout tu druhou s sebou na svoji cestu. Je schopná kvůli tomu vsadit všechno na jednu kartu. Tím by však bylo na té druhé stránce vykonáno násilí /ať by bylo jakkoliv něžné/ a společná cesta by neměla dlouhé trvání.

My však věříme, že při dobré vůli se přece jen musí podařit ženskému žít v mužském a mužskému v ženském. V této souvislosti má tato karta jen naznačit, že se od počátku věků, od chvíle vyhnání z Ráje všechno točí právě kolem tématu neslučitelnosti.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Podstatou tvého problému je neschopnost pochopit principiální neslučitelnost a rozdíl mezi ženou a mužem. Děláš si naděje, že s trochou dobré vůle nemůže být problémem následovat svého partnera /nebo aby partner následoval tebe/ na jeho /či tvé/ cestě. Přitom však zanedbáváš svoji druhou stránku, kterou jsi teď nucen za svými zády /tak, jako stojí k sobě zády dvojice na kartě/ znovu zapojit do hry, což však s oblibou interpretuješ jako „napadnutí zezadu". Jako muž nechápeš „ženu v sobě", jako žena nerozumíš „muži v sobě". Pro změnu se zkus alespoň na chvíli podívat na věc z pohledu toho druhého.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Na své cestě musíš teď projít etapou, na které je nevyhnutelné věnovat o hodné víc pozornosti než dosud jisté své zanedbávané části /zda ženské, nebo mužské, to víš nejlépe ty sám/. Musíš citlivě korigovat svoji jednostrannost. Jako muž akceptuj ženskost a přihlížej k jejím požadavkům, nebo naopak, jako žena přijmi mužskou stránku a nezapomínej na její nároky.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Na konci tvé cesty stojí proti sobě obě protichůdné stránky v rovnováze, jsou rovnoprávné a stejné důležité. Neodstranilo to přirozeně jejich neslučitelnost, ale ty už chápeš, že existují oba aspekty, vážíš si jich stejně a přikládáš jim rovnocennou hodnotu. Začínáš znovu tušit, co je to Ráj, a ve chvílích vzájemného střetnutí a poznání, na začátku a na konci dne se ti o trochu víc rozbuší srdce.

« RozhovorPéče »