Ráno budeš moudřejší

Až se probudíš, budeš mít jasnější představu o tom, co dělat. Teď si odpočiň.

Jedním z důvodů, proč se teď cítíte nejistí, je vaše přílišná snaha najít okamžitě odpověď. Nejlepší ale je nechat to být a uvolnit se. Odpověď je přímo před vámi a když se nebudete tak urputně snažit, poznáte, co udělat.

V tomto případě bude nejlepší se na to vyspat. Až se probudíte, budete mít mnohem lepší představu o tom, jaký postup zvolit. Během spánku vám andělé a jednorožci objasní, jak dospět k úspěšnému řešení. Ukáží vám, že síla lásky a světla vše vyléčí. Také vám pomohou najít sílu k činům.

Teď si tedy nedělejte starosti. Věřte, že až se ráno probudíte, naleznete kýženou odpověď. Možná nebude úplná, ale přinejmenším vás navede správným směrem. Dobře se vyspěte!

« PředstavyRodičovská láska »