Rodičovská láska

Ať se děje cokoli, tvoji rodiče tě milují tak moc, jak jen dovedou.

Tato karta vám říká, že vás vaše matka a otec velice milují, i když možná teď jejich lásku necítíte. Každý dává najevo lásku jiným způsobem - někteří lidé dávají najevo, že jim na vás záleží prostřednictvím činů, například drobnými pozornostmi nebo ochotou pomoci. Jiní ji vyjadřují slovy, která říkají nebo píší. jestliže vaše matka a otec projevují svou lásku způsoby, jimž nerozumíte, můžete si s nimi o svých pocitech promluvit.

Pouto mezi rodiči a dětmi nemůže být nikdy zpřetrháno, ať se stane cokoli. I když jsou na sebe nazlobení, tak se rodiče a děti hluboko uvnitř stále milují. To, že se na tuto lásku za- měříte, ji posílí a prohloubí. Tento cit také všem pomáhá k tomu, aby se lépe cítili a lépe spolu vycházeli.

I když jsou rodiče nahněvaní, můžete je oba milovat stejnou měrou. Nemusíte se stavět na jednu či druhou stranu. Každý člověk má v sobě něco dobrého. Bůh vložil lásku do každého člověka. Vaše láska k matce i otci je vždy hluboká a silná, i když jednoho z nich třeba příliš často nevídáte. Soustřeďte se na to, co je na vaší matce a otci dobrého, abyste jim - a také sobě - pomohli být tak plní lásky, jak je to jen možné.

« Ráno budeš moudřejšíRohodně ano »