Pokušitel

Znamení: Štír - Pluto

Shrnutí tématu: ďábel, představa, idea, sebevrah, připoutanost, fixace, fanatizmus, podsvětí.

Popis karty: Pokušitel je na této kartě zobrazen v podobě Mefista. V ruce drží černou růži - produkt, který není výtvorem přírody, ale člověka uskutečňujícího jejím prostřednictvím svoji ideu. Celý obraz je namalován v temných barvách, které jsou alegorií vnitřní osobnosti představované Mefistem. Za ním odněkud z hloubky šlehají plameny ohně symbolizujícího sílu, jakou čerpáme z hlubin Studeného ohně, neschopného zahřát srdce.

Tato vnitřní osobnost má skutečně ďábelské poslání alespoň na první pohled: odlákat tě od života. Dovést tě k tomu, abys před životem unikal. Používá k tomu různé prostředky, velmi si je nevybírá. Jsou neviditelné, nepostřehnutelné a roky si jich nemusíš vůbec všimnout. Jsou pomůckou, kterou ti rýsuje obraz života, jaký by měl být - a jaký není! Láká tě k tomu, abys nasadil síly ne pro něco živého /děti, manželství, práce/, ale pro cosi, co neexistuje. Pro obraz, jak by v budoucnu tvůj život měl vypadat. A tak tě šikovně odvádí od právě této chvíle, od života tady a teď, od přítomnosti, kterou kvůli ideálnímu, fiktivnímu obrazu zapomínáš žít. Jsi na útěku před skutečností, před tady a teď, před životem. Obětuješ život, všechnu svoji životní energii, všechny své síly něčemu neexistujícímu. Vábivé cíle, které by se měly naplnit vždy až zítra, krásné obrazy typu: „Měl by ses konečně stát bohatý, zdravý, štíhlý, krásný, svatý!", „Měl bys zachránit zeměkouli!", „Měl bys dosáhnout postavení, které odpovídá tvým schopnostem!", působí reálně a velmi pozitivně. Jsou však tvojí pastí a patří k těm, které už ve skutečné realitě přivedly mnohé až k sebevraždě, protože ti jim nebyli schopni dostát. K sebevraždě, jaká je za všech okolností vraždou, vraždou některé z vnitřních osobností, kterou jsi kvůli Pokušiteli zanedbával.

Další pastí Pokušitele je vnadidlo magie. Našeptává ti, abys na dosažení nereálného cíle, ke kterému se není možno dopracovat normálními cestami a běžným způsobem, použil vyšší anebo nižší síly. Přesvědčuje tě, že za všechno je třeba platit. A platidlem v jeho případě je znovu tvoje životní energie, tvoje životaschopnost.

Pokušitel však naplňuje i velmi hluboký smysl svého poslání jako vnitřní osobnosti. Připadá mu důležitá funkce v okruhu témat lidského bytí. Stará se o to, aby se tvoje subjektivita, nezlomná síla tvého Ega stala křehkou a lámavou, a tím se uvolnilo místo pro objektivitu. Pro objektivní vůli, která daleko přesahuje omezení subjektivity. Až z popela subjektivity, která shořela v „ohni pekelném", v podsvětí duše, může povstat skutečná, reálná objektivita.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Jsi posedlý nějakou myšlenkou, uvázl jsi, jsi v pasti. Obětuješ tím velmi životaschopnou a živou část sebe sama, část své duše v naději, že za ni dostaneš něco lepšího. Ovládají tě síly podsvětí, zahráváš si s čertem. Zkus zjistit, jaká myšlenka tě právě v této chvíli pronásleduje, jaká idea tě právě teď drží v drápech. Nemusíš udělat nic víc - ale ani nic min!

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Ke světlu na konci tunelu se nedostaneš, aniž bys přešel přes krajinu podsvětí a popral se s ním, s Pokušitelem. Nic jiného nemůžeš udělat a tady dole se už vůbec nemůžeš stát „lepším", vyvaruj se snahy být lepším, je to jedna z jeho nejoblíbenějších ideí!. Pomoci ti mohou jen Vergilova slova určená Dantemu: „Dobře se dívej pod nohy a jdi dál!"

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Dochází k proměně. Starým představám odzvonilo, obrazy se boří přesně tak, jak kdysi Mojžíš zbořil zlaté tele. Představy se rozplynou jako ranní mlha v slunečním světle protože ve skutečnosti nikdy neexistovaly!.

« PartnerKazatel »