Kazatel

Znamení: Střelec - Jupiter

Shrnutí tématu: kněz, misionář, vnitřní léčitel a terapeut, víra, vhled, pochopení, filozofický pohled na svět. 

Popis karty: Kněz, na kartě zobrazený při výkonu bohoslužby, je obklopen insigniemi různých vyznání víry. Symbolizuje tak prapůvodního „utěšitele" a „pastýře duši", který se zdviženými pažemi přináší věřícím poselství nebes. Jeho úkolem je nestranně a neutrálně spojovat Horní s Dolním. Občas se však nechá svést svým Egem a ztratí se v již nepatřičných, k jeho prvobytné víře nepatřících, a tedy vlastně nelegálních gestech a vnějších projevech.

Na neustále aktuální otázku člověka, která jako stravující oheň plápolá v srdci stovek generací a která zní: „Kdo vlastně jsem?", hledáme hnáni vnitřní osobností představovanou kartou Kazatel odpověď často na cestě, která nevede ani k odpovědi, ani k nalezení Grálu. Během dlouhotrvajícího tápání v průběhu věků se k ní pokoušela tato stránka našeho Já dostat prostřednictvím různých a mnohých duchovních prostředků, vyznání víry, církví a filosofií.

Úlohou Kazatele je však urovnávání cesty, její vydláždění před příchodem hledajícího, odstraňování překážek z ní, pochopení a poznání samotné cesty a získání schopnosti klást otázky vhodným způsobem tak, aby byly zodpověditelné a ne zneužívání odpovědí jako měkkého polštáře pro Ego, a tím současně jako údajné nalezení důvodu pro ukončení putování. Náš vnitřní Kazatel rád lehce a rychle uvázne v této své pasti a rád uvěří, že je vlastníkem jediné Pravdy a stává se misionářem své víry, prosazujíce ji před ostatními. Ztrácí kontakt se svými otázkami a svými náhražkovými odpověďmi se vzdaluje stále víc a víc svému poslání terapeuta a duchovního. „Nachází odpovědi a rady pro ty druhé, přičemž zapomíná, že všechno poznání, všechny vědomosti jsou jen mezistanicí, holí poutníka na cestě za pravdou. Terapeut je také jen pomocníkem a průvodcem, nikdy však nositelem pravdy svého klienta. Má pomáhat při hledání, při rozpomínání, při cestě k sobě samému, k vlastním otázkám, ke stopám vlastního smyslu a významu. Vnitřní osobnost Kazatele ale radši podléhá svodům Ega, které ho nabádá být spíše Učitelem ostatních, stát se pro ně Guruem, duchovním vůdcem, než věnovat duševní potenciál a duchovní síly vlastním problémům a vlastnímu rozvoji.

Má v oblibě spíš leštění, broušení a přikrášlování svého údajného poslání až do religiózní anebo esoterické velkolepé formy, než zasvěcení významu vlastního bytí. Tak dlouho má ruce pozdviženy k nebesům, k božstvím, jejichž příchod zvěstuje těm ostatním - až uvěří, že jsou i jeho vlastními - dokud je síla osudu neunaví a nedonutí ho nějakým způsobem je spustit a spojit ke skutečné modlitbě za a pro vyléčení vlastní duše.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Kde zůstal tvůj soucit, tvé pochopení, vzpomínka na tvou vlastní duchovní minulost? Domníváš se, že můžeš vnutit své názory a poznání jiným, i když troud, ze kterého vyrůstá tvoje vlastní duše, zůstává neplodný? Hledáš smysl ve venkovním, klamném zdání. Bez optání, bez požádání seješ vlastní setbu na cizím pozemku.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

„Vzpomeň si!" - vyzývá tě tato karta na momentálním úseku tvojí cesty. Hledej svého vnitřního léčitele, v tomto případě potřebuješ někoho, kdo by fungoval jako zrcadlo. A především: Vrať se. Řešení problému najdeš jen a výhradně ve vlastní minulosti. Takže ještě jednou: Rozpomeň se!

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Budeš se vyvíjet a růst dál. Stáváš se otevřenějším a tolerantnějším, protože si připraven věnovat námahu pochopení minulosti svojí duše. A tak ti Mnemosyné, bohyně paměti, připravila poklad, který té čeká na konci tvé cesty: duševní zdraví. A je v něm ukryta i dobrá zvěst: Poznán

« PokušitelMistr »