Mistr

Znamení: Kozoroh - Saturn

Shrnutí tématu: zákonnost, zodpovědnost, osud, stařec, smrt, nemilosrdný učitel.

Popis karty: Ve studeném, jasném a čistém přírodním prostředí bez známek zeleného, živého porostu sedí starý muž. Ukazováček jedné ruky je pozvednul směrem nahoru, druhým ukazuje na písmena v Knize zákonů. Jako by chtěl říci: „Poslechni, uznej svůj Zákon. Neobejdeš ho." Za ním se zvedá jakási světelná brána s panovnickou korunou, brána k objektivitě, jejíž práh stařec hlídá. Za tímto prahem je člověk králem v úplné odlišné říši, než jakou zvěstuje karta Ego. Před tím, než bude korunován za panovníka v mocnářství světla, však musí pochopit a přijmout poznání smrti, představované lebkou u nohou poustevníka a času, symbolizované přesýpacími hodinami. Stařec je skoupý a přísný, i když v rysech jeho tváře je možno rozpoznat soucit s těmi, kteří ještě nepřevzali odpovědnost.

Vnitřní osobnost Mistra v nás vystupuje jako „síla osudu". Jako všechny životní úděly, které námi otřásají. Výzva, která je v nich ukryto, by snad mohla znít nějak takto: „Člověče, převezmi odpovědnost za to, co činíš, a za to, co se ti děje!" Lidská bytost je však stále jako malé dítě: touží si hrát a nenést odpovědnost za nic. Během delšího nebo kratšího životního údobí to může celkem klidně fungovat. Jednoho dne však před nás předstoupí kostnatá, asketická postava starce se zdviženým ukazovákem a prohlásí: „Nemůžeš dělat jen to, co chceš! Existuje vyšší pořádek, kterému se musíš podřídit!" A dítě v nás se začne trápit. Svět pro něj začne být šedivý, studený, nemilosrdný. Bude považovat vnitřní osobnost Mistra za stejně nespravedlivou jako osobnost nejpřísnějšího učitele z dob svého skutečného dětství. Ano, je chladný, odměřený a krutý a chce nás upozorňovat na písmo Zákona: „Stojí psáno...". Zákony nemožno zaměňovat za morálku ve společenském významu i když tak často vystupují. Stařec má pro nás zcela specifické zákony, platné jen pro každého z nás samostatně a vztahující se vždy jen na konkrétní osobu. Někdy se nám zdají i tyto zákony skutečně nespravedlivé, Mistr však nikdy nespravedlivý či krutý není. Nenechá se pouze vyvést z míry našimi subjektivními nářky nad tím, co se nám v životě zrovna nelíbí a nehodí se to k naší subjektivní představě světa - a co je tedy přesně to, čemu anebo z čeho se máme učit anebo za co máme převzít odpovědnost.

Spojencem a přítelem se stává Mistr až tomu, kdo je ochoten a schopen vzít na sebe odpovědnost beze zbytku. Odpovědnost nejen za svůj život, ale i za svou smrt a dokonce za své umírání. Říct této své vnitřní osobnosti „ano" znamená postavit se před svůj osud a oznámit mu: „Patříš mi!"

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Jsi vnitřně zatvrzelý, stáhnul ses do ulity, navlékl sis pancíř. Nikdo se k tobě nemůže přiblížit, komunikovat s tebou anebo se dostat do blízkosti tvé duše. Je to jako by ses stáhnul do pevnosti osamělosti vysoko v horách. Odsuzuješ „děti" tohoto světa. Svou přísností, tvrdostí a zle pochopenou dospělostí sis uzavřel cestu k vlastnímu vnitřnímu dítěti. Není vinou světa, že tvoje duše uvízla v opevněné tvrzi. Opevnění je částí tebe, patří tobě. Sleduj ho pozorně a zkus za něj převzít plnou odpovědnost.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Cesta k vyřešení tvého problému spočívá v tom, naučit se brát na vědomí váhu a tíhu života. Hra skončila - teď se musíš postavit k problémům otevřeně a čestné. Nesvaluj jejich příčinu na jiné, ani se nepokoušej na ně přesunout jejich řešení. Nevěř a nedoufej, že se jich zbavíš nevšímavostí, anebo že náhle kdosi přijde a sejme z tebe tíhu boje s životní nepohodou. Důležité pro tebe v této chvíli je stát se postupným absolvováním cesty konečně „dospělým".

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Výsledkem tvé cesty je poznání, že nad tebou vládne objektivní osud. Moc /síla osudu/ nikým a ničím neovlivnitelná, kterou přijímáš a uznáváš, před kterou se koříš a skláníš s úctou. Přebíráš za ni odpovědnost, dáváš jí odpovědi a odpovídáš jasným, hlasitým „ano".

« KazatelŠašek »