Partner

Znamení: Váhy - Venuše

Shrnutí tématu: ten druhý, vztah, rovnováha, harmonie, symbolon, zrcadlo, doplnění, "lepší polovička".

Popis karty: Partner je jedinou kartou tzv. Velkých arkán Symbolonu, na které jsou zobrazeny dvě hlavní postavy. Člověk a jeho druhá stránka. Žena a muž. Pokud jsem muž, hledám nejdřív svou doplňující část u žen. Jsem-li žena, postupuji opačně. Na obrázku karty tančí na tanečním parketu života oba společně, v souladu, celí rozradostnění a plni nadšení: Našli se! ...a zamilovali se. Samozřejmě to, co vidíme před sebou, je - kromě jiného - i naše ideální a zidealizovaná představa o lásce. Tento romantický tanec nemůže trvat věčně, ale teď se oba vznášejí v taneční kreaci naplňující harmonie. Navzájem pozorují, vidí a nacházejí svůj obraz ve tváři toho druhého.

Vzkaz vnitřní osobnosti Partner zní: „Podívej se do zrcadla a to, co uvidíš, jsi ty sám. Ale podívej se do tváře i svému partnerovi /šéfovi, právníkovi, sousedovi, uklízečce, synovi, dceři, rodičům atd./, a to, co tam uvidíš, jsi také ty!" Není těžké udělat něco podobného ve chvíli, kdy jsme zamilovaní. Pochopení zrcadlového odrazu vlastní osoby ve všech věcech a bytostech kolem nás se stává problémem například po dvaceti letech manželství. Ale jeho podstata a poselství zůstávají stejné a platné ve stejné míře!

Tato karta s sebou často přináší nepochopený a neochotně přijímaný fenomén, který se časem proměňuje v základní téma a hlavolam mnoha lidí. Je to osoba a osobnost „těch druhých" ve mně. Slovo „partner" vystihuje tuto skutečnost velmi jasně. Ten druhý je částí /v jiných jazycích „part"/ mne samotného, což znamená, že patří obsahově ke mně.

Jakýmsi záhadným způsobem vytváří tato vnitřní osobnost hledaný, fantomový obraz v mém vnitřku, který přenáším navenek jako svou projekci a horečnatě hledám ve vnějším světě jeho obdobu. S takovýmto zatykačem /„Hledá se...")/, či zlatým střevíčkem ve svém vnitřním světě pobíhám po světě vnějším a očekávám anebo přenáším hory či rozhýbávám všechny možné páky, že se podoba z mého obrázku ukáže venku. Předpokládám, toužím a čekám, že ten, kdo odpovídá popisu hledaného, ta, které sedí střevíček, nakonec přijde. Ve chvíli, kdy svůj fantomový obraz najdu, je úkol vnitřní osobnosti pod jménem Partner splněn. Skutečným úkolem obou částí „symbolonu" však není najít někoho, do koho se můžeme zamilovat. Partnerem může v tomto případě být kdokoliv, kdo má sehrát v této fázi našeho vnitřního a vnějšího vývoje nějakou roli. Někdo, s kým máme být v harmonii, v rovnováze.

Jednou z lekcí karty Partner je vyrovnat se prostřednictvím odlišnosti toho druhého s vlastní odlišností, kterou ten druhý zrcadlí, naladit se na ni, být s ní v souladu.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

V této chvíli ještě nejsi připraven podívat se do zrcadla toho druhého a pochopit, že to, co tam vidíš, jsi ty sám. Problém, na který si máš prostřednictvím této karty vzpomenout, spočívá ve tvé neschopnosti přijmout vzkaz od jiných určený na tvou adresu. Radši si vůči nim buduješ imunitu, anebo což je v podstatě přesně to samé si vytváříš přesvědčení, že problém je v nich a oni jsou příčinou těžkostí samozřejmě tvých. Odmítáš vidět, že ti jiní či ten jiný je jen odrazem a vyjádřením tvé vlastní „jinakosti", tvé vlastní odlišnosti!

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Tvoje cesta teď vyžaduje naučit se chápat sebe sama v jiných a přes jiné. Přikroč tedy k vzájemné výměně, nabídni ruku ke smíření anebo pochopení. Sám nemůžeš dosáhnout cíle! Potřebuješ na své cestě někoho, kdo ti otevře oči.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Objevil jsi v jiných opět sám sebe, jsi se svým vnějším i vnitřním partnerem v rovnováze, jste ve vzájemné harmonii. V tomto okamžiku je symbolon znovu sjednocen. Jednotlivé části se spojily.

« SlužebnicePokušitel »