Podvod

Znamení: Panna/Ryby - Merkur/Neptun

Shrnutí tématu: sebeklam, falešná hra, úskok, skořápkářovy triky, nedůvěryhodný lhář, pořádek v chaosu.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Vodíš se za nos a podvádíš sám sebe. Svůj sebeklam však přenášíš jako projekci na někoho jiného. Vnucuješ mu úlohu zrádce a podvodníka, a tak jeho prostřednictvím vytváříš naplněná proroctví. Je velmi nepříjemné dívat se do takovéhoto zrcadla, ale o co déle se budeš vyhýbat pohledu na svůj obraz v něm, o to víc bude mlhavější a kalnější.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Na tvé cestě se momentálně objevil zmatek a chaos. Už nemáš přehled a začínáš se v nich ztrácet. Tenhle zmatek je však mimo jiné léčivý, protože té nutí konfrontovat svou potřebu jistoty se svými sny, nevyhnutelnost s představami, povinnosti s ideály. Měl by ses pokusit vytvořit mezi nimi harmonickou rovnováhu. Nastol ji také mezi tvým přizpůsobováním se ze strachu a schopností nechat rozvíjet vlastní budoucnost a otevírat se jí.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Jedna životní lež byla odhalena - jedna pravda leží před tebou otevřená na stole. Skončila falešná existence a objevila se ta pravá. Nacházíš v sobě odvahu podrobit se a dokonce svěřit se do rukou chaosu života a všemu, co je nepovšimnutelné, nezměřitelné a nepostihnutelné. Naučil ses žít v nejistotě a přijal jsi skutečnost, že se můžeš spolehnout jen na důvěryhodnost nepředvídatelnosti a nevypočitatelnosti obsažené v pravdě.

« FúriePohroma »