Fúrie

Znamení: Panna/Vodnář - Merkur/Uran

Shrnutí tématu: duch pomsty, paranoia /stihoman/, šílenství, zavržení konvencí, pronásledování fúriemi, extrémní neklid.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Nosíš v sobě a s sebou velké břemeno viny. Projevuje se jako strach, před kterým bys nejraději utekl. Domníváš se, že dokud se jí nebudeš dotýkat, nikdo si ničeho nevšimne. Tvá „vina" se však už dávno zosobnila a vyvolává teď v tobě neklid. Nacházíš v sobě určitou uštvanost, přičemž jsi skutečné pronásledován. Nepřítel však nepřichází zvenčí /jak jsi zprvu věřil/, ale z tvého vlastního nitra.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Nastal čas přinést domů svou vinu a všechny skutky, které ji způsobily. Každý čin, který jsi vykonal, má jen jeden domov: tvé vědomí. I tvé svědomí najde klid až potom, když si uděláš jasno nejen o své vině, ale i o všech jejích následcích a o tom, jaký význam má pro tvou duši.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Přestáváš unikat před fúriemi. Naopak, přiblížil ses k nim s vědomím, že se svému „trestu" nevyhneš. Erínie mohou projít proměnou až tehdy, když odsouhlasíš a přijmeš jejich rozsudek. To je usmíří a z rozhněvaných bohyň pomsty a kletby se budou moci stát jemnými, něžnými Eumenidami.

« StrachPodvod »