Pětka Mečů

Noc bledne svítáním. Vycházející slunce probodává oblohu krvavě rudými paprsky a vzduch se chvěje pronikavým troubením polnice. Temný anděl vytasil meč, aby se připojil k bitvě. Provázejí ho černé labutě. Potemněly boji o moc a vlastní zájmy a nezáří už sněhobíle jako jejich družky. Jejich peří se třpytí ebenovým leskem černých perel, temnou krásou. Divokým křikem k nebesům vítají nadcházející střetnutí.

Jako šíp protíná vzduch s jediným záměrem před sebou. Obětoval svou bezúhonnost, aby dosáhl svého cíle, myslí hlavně na sebe a na to, aby přežil.

Tak jako v každém střetnuti jsou však i zde vítězové a poražení - a jedni nemohou být bez druhých. Kdo je ten temný anděl? Je to vítězný hrdina, nebo poražený vyvrhel, který uprchl ze svého domova na nebesích? Zkřížené čepele za jeho zády připomínají dvojku mečů - popírání možné porážky, odmítání vidět spravedlnost nebo křivdy a bezpráví v bitvě, k niž se rozhodl přidat. Ospravedlňuje vítězný konec spoušť, jakou za sebou nechává jeho ostří?

Pětka mečů znamená spor a střet zájmů. Je snadné zvolil si to, z čeho kyne osobní prospěch, a dbát jen svých vlastních zájmů, když se vám zdá, že svět se proti vám spolčil. Zkuste se na svět podívat ze širší perspektivy, a možná to budete vidět jinak.

« Čtyřka MečůŠestka Mečů »