Čtyřka Mečů

Nohy a paže má složeny tak, jako by spala věčným spánkem. Je však naživu a jen chvíli odpočívá a nabírá další síly. Její duch se svobodně vznáší prostorem. Nechává se unášet nehmotným světem meditace. Oči má zavřené, ale vidí vnitřním zrakem. Okultní znak oka na čepeli, kterou si tiskne k hrudi, nahlíží do jejího srdce a do okolního světa a jeho vidění je velmi jasné a ostré. Právě o takové usiluje svou vnitřní kontemplací a dobrovolným exilem.

Vznáší se společně s lotosy, symboly čistoty ducha i mysli. Lotosy vyrůstají z kalného bahna jezera, na cestě k hladině je očišťuje voda a nahoře se pak ve slunečním světle rozvíjejí jejich nádherné květy. Pro hledače duchovní pravdy jsou živoucí metaforou. A zvlášť růžový lotos je symbolem osvícení.

Podobné meče, které jí při meditaci podepírají hlavu, jako by měly proniknout mlhou nejistoty a klamu a umožnit jí dosáhnout stavu jasné a klidné mysli. Je to však jen krátká chvíle spočinutí. Rukama stále pevně svírá meč. Ví, že ještě zbývá mnoho tvrdých zkoušek, kterými je třeba projít. Zhluboka dýchá a do mysli si ukládá vzpomínku na vůni lotosů. Po krátké přestávce je znovu přichystána vytáhnout meč z pochvy a vrátit se do světa plného rozbrojů a sporů, tentokrát však asi s mnohem jasnější hlavou.

Čtyřka mečů vám radí, abyste si dopřáli chvíli oddechu. Zavřete oči a ve svém nitru najděte nehybné a tiché místo, zdroj vaší vnitřní síly. Pro příště čerpejte z jeho zásob.

« Trojka MečůPětka Mečů »