Osamělé ženy

Moudré ženy nezpívají blues.

Před sto lety mohla neprovdaná žena být jen služkou v domě někoho jiného, obvykle neplacenou. Neměla žádné postavení, nemohla do ničeho mluvit a musela přijímat život tak, jak jí byl předkládán. V té době žena potřebovala muže, aby byl její život úplný. Ještě před padesáti lety měla neprovdaná žena jen úzký a omezený výběr. Dnes má neprovdaná žena celý svět před sebou. Může se dostat tak vysoko, jak sahají její schopnosti a její víra v sebe. Může cestovat, zvolit si povolání, vydělat hezké peníze, mít spoustu přátel a vysoké sebevědomí. Přesto je nutné se ještě mnohému naučit. Ale ženy se dlouho snaží získat zpátky svou moc. Dnes, kdy je více svobodných žen než svobodných mužů, máme novou příležitost k růstu. Využijme ji co nejlépe. Nemáme-li v tuto chvíli pana Pravého, můžeme stále ještě být samy paní Pravou.

Dělám si nárok na moc ženy.

Louise L. Hay

« NásilíSlova »