Slova

Vážím si své mysli a svých úst.

Věnuji pozornost všem svým slovům a pečlivě je vybírám, protože si přeji vytvořit krásné zážitky. Jako dítě mě učili, že mám volit slova podle pravidel gramatiky. Avšak jako dospělý/á jsem zjistil/a, že pravidla gramatiky se neustále mění, a to, co bylo nevhodné v jedné době, je správné v jiné době a naopak. Gramatika nebere v úvahu význam slova a to, jak ovlivňuje můj život. Moje myšlenky a moje slova formují můj život, jako hrnčíř tvaruje hlínu a dělá z ní mísu, vázu, talíř nebo čajník. Já představuji slova, kterými myslím a mluvím. Jsem krásný/á. Jsem inteligentní. Jsem hodný/á a laskavý/á. Moje slova jsou ve světě uznávána.

Uvědomuji si moc slov.

Louise L. Hay

« Osamělé ženyPráce »