Násilí

Věřím v moc lásky

Láska dosahuje hlouběji než násilí. Láska žije v srdci každé lidské bytosti na Zemi. Kdekoli je na Zemi násilí, láska je mocnější a snaží se, aby ji bylo slyšet. Učím se naslouchat tomuto tichému křiku v každé zprávě o násilí. Věřím v nástroje mysli a s těmito nástroji se vymaňuji z pout s respektem k negativním zkušenostem a vstupuji do nových, pozitivních příležitostí. Mnozí lidé se neučili používat svou mysl jako tvůrčí nástroj, a proto žijí s vírou, v jaké byli vychováváni. Víra je velmi mocná. Lidé bojují a zabíjejí, aby ospravedlnili a ochránili svou víru. Ale víry přece jsou jen myšlenky a myšlenky lze změnit. Mám se rád/a, a proto se už na sobě ani na jiných nedopouštím násilí pomocí krutých myšlenek, hrubé kritiky nebo přísného odsouzení. Miluji se. A proto se zbavuji všech myšlenek na trestání. Vzdávám se role oběti a role pronásledovatele, kdykoli bych je mohl/a hrát. Odpouštím sobě i druhým.

Láska vždy ruší násilí.

Louise L. Hay

« JedinečnostOsamělé ženy »